Създаване на PDF портфолио за графичен дизайн

6552
Spread the love
Какво да включите в портфолиото?
Напоследък изглежда, чевсеки дизайнер има интернет страница, на коятоизлага работата си. Въпреки че онлайн портфолиото е доказано ефективно,то е скъпо за създаване, изисква технически знания и поддръжката муможе да отнема извънредно много време.

Отлична алтернатива е PDF портфолиото за графичен дизайн. Многографични програми като InDesign и Illustrator предлагат опция задиректен експорт на дизайна като PDF. Това позволява на дизайнерът дасъздаде файл с изглед на брошура, показващ най-добрата му работа, койтоможе да бъда изпратен през електронната поща на перспективни клиентиили работодатели.

Подбиране на продукцията

Както във всяко портфолио, вероятно най-важното решение е коидизайнерски концепции да включите. Помислете какви продукти търсите.Ако имате специфична ориентация, например дизайн на книги, изберетенай-добрата си работа в тази насока. Ако сте в началото на кариерата сии още не сте се ориентирали (или не желаете да се ориентирате) къмопределен сегмент, изберете най-добрите си проекти във всички области.Няма проблем, ако имате единствено учебни или лични проекти запоказване. Работата сама по себе си може да впечатли и без името наклиент, за когото е правена или място, на което е публикувана. Въпрекитова, ако имате реален опит като дизайнер, с който се гордеете,включете го в своето портфолио.

Помнете, че целта не е да покажете всичко, което някога сте направили.Придържайте се към философията “по-малко означаваповече”.Направете малка селекция от най-добрата си работа. Всяка част от неятрябва да е подчинена на целта да показва определен стил, техника илипродукт.

Какво да включите

Преди да се заемете с дизайна, съставете план какво да включите в PDFпортфолиото си. За всеки проект, който изберете, обмислете дали дадобавите следната информация:

  • Име на клиент и област, в която работи
  • Описание на проекта
  • Вашата роля в проекта, например дизайнер или отговорник заоформлението
  • Къде се е появявал проектът
  • Всякакви, награди, публикации или позовавания, свързани спроекта
Заедно с качествата напроекта, портфолиото може да включва:
  • Встъпително послание, биография, творческа ориентация идруга допълнителна информация
  • Информация за връзка
  • Списък на клиентите или областите в които работите
  • Услуги, предлагани от дизайнера или фирмата
Обмислете използванетона услугите на професионален писател, който дави помогне да подготвите съдържанието, защото то е гласът на вашетопортфолио. Ако имате нужда да снимате някои изделия, обмислете дали дане използвате услугите на професионален фотограф. След като степодготвили съдържанието, време е да се заемете с дизайна.

Дизайнът

Отнасяйте се към дизайнът, така както бихте се отнесли към него, акобеше поръчка от клиент. Опитайте няколко варианта и работете по тях,докато останете доволни от резултата. Навсякъде използвайтепоследователен и удобен за преглед изглед. Помнете, че дизайнът насамият PDF е толкова показателен за вашият талант, колкото и проектите,включени в него.

Можете да използвате любимият си графичен софтуер за създаването напървоначалният дизайн и по-късното му превръщане в PDF файл. InDesign иQuark са чудесни възможности за създаване на многостраничен документ,Illustrator ще работи добре за графики и сериозно обработван текст.Помислете за последователността на съдържанието. Започнете с кратъкпреглед, продължете с примерите на всички проекти, които сте избралипредварително. Опитайте да използвате няколко изображения за проект ибъдете сигурни, че информацията ви за връзка е много лесна занамиране.

Създаване на PDF

След като дизайнът ви е завършен, можете да създадете PDF чрез многопрограми. Запазете оригиналния файл, за да можете да добавяте иредактирате проекти по-късно. Ако често ще изпращате портфолиото поелектронната поща, важно е да обърнете внимание на размера му.Поиграйте си с опциите за компресия в софтуера, който използвате,докато достигнете златна среда между качество и размера на файла. Същотака, можете да използвате Adobe Acrobat Professional, за да обединитеняколко страници (в много различни формати) и с негова помощ данамалите размера на крайния PDF.

Употреба на PDF файла

След като имате портфолио в PDF формат, използвайте го. Потенциалнитеработодатели и клиенти ще искат да видят работата ви и вие можетедиректно да им изпратите файла, без да се налага да посещават интернетстраница. Тъй като е PDF e стандартен формат за обмен на документи, нeтрябва да се притеснявате дали хората ще успеят да го видят.

Също така, можете да го напечатате и да го носите на срещи, особенокогато няма да имате достъп до компютър. Докато го осъвременявате снай-силните си проекти, PDF портфолиото със сигурност ще е мощенмаркетингов инструмент за вашият бизнес в областта на графичнитекомуникации.

Превод
Мартин Новев

Източник: Eric Miller, About.com

Биографична информация