Тежестта на ученическите раници и резултатите по темата.

1607

Сдружение «Настоящи и бъдещи майки» с подкрепата на Министерство на образованието, младежта и науката, стартира Национална кампания “На училище без тежест“.

По темата се говори още от 2009 година, вече има и реални стъпки, които са предприети.

на училище без тежест

Проблемът:
Тежестта на ученическите раници не трябва да надвишава 15%  от килограмите на детето. От години обаче няма никакъв контрол върху тях, учебниците стават все по-тежки, учебните помагала – все повече. При встъпването си в длъжност, министърът на образованието Сергей Игнатов обеща да прочете всички учебници на началните класове, за да прецени как са написани и отпечатани. От това обещание минаха три години, но нищо конкретно не се случи.
За сметка на това, майките предприеха действия, които да решат проблема, поне в частта, която зависи от тях. След като не успяха да повлияят съществено на решението как да се списват учебниците, как да се олекотят като шрифтове и хартия, Сдружение «Настоящи и бъдещи майки» се насочиха към организацията на учебния процес и ползването на учебниците.  

Родителите успяха да се преборят сами да решават дали децата да си носят учебниците в класните стаи от септември или да стоят у дома. По разпореждане на министър Игнатов, всички училища трябва да обособят място в библиотеките си за учебниците от втори до седми клас. Идеята е децата да ползват наличните учебници от библиотеката в училище и да държат собствените си комплекти вкъщи. Пособията на първолаците вече ще стоят в класните стаи.
Идеята за по-леките ученически раници няма да може да се осъществи за първи, пети и шести клас, защото учебниците за първокласниците остават в тях и не се връщат за ново ползване, а петокласниците и шестокласниците ще учат от 15 септември по нови учебници, изчистени от недомислици, публикувани в предишните издания.

Инициативата на сдружението ще протече в два етапа. Първият етап вече започна.
Първи етап: информационен. Той ще стартира на 19 август 2011 г. и ще продължи до 5 октомври 2011 година.
Втори етап: има за цел да се отчетат реалните резултати за олекотяване на ученическите чанти и ще се проведе през м. април 2012 г.
Кампанията ще завърши с номинации за ангажираност с проблема в три категории: за училища; за медии; за други организации.
Вижте информационната брошура с изискванията за учебниците.

Какво направи печатният бранш по този въпрос?
Темата за ученическите раници предизвика бурна дискусия в нашия форум, след като Клъстер „Българска медия и печат“ се включи в инициативата. За съжаление, повечето мнения бяха, че проблемът няма да се реши от нашия бранш, тъй като ползите да се печатат тежки и скъпи учебници са повече от вредите. Ясен Висулчев, като зам.председател на клъстера написа много материали по темата, отправи писма до МОМН с конкретни предложения. Привидно нищо не се случи и след организираната Кръгла маса, на която беше обсъдено състоянието на шрифтовете, които се използват за българските учебници. Реалните резултати обаче са, че в оформлението на учебниците са се включили преподаватели от НХА.

Интересно решение имат издателство Просвета с техните интерактивни учебници.
Учебниците са електронни, одобрени са от МОМН и учителите могат сами да решат да преподават по тях.
Първата им версия включва 45 заглавия – от буквара за най-малките, до езиковите учебници за осмокласниците. В електронните учебници е включен целият задължителен учебен материал от традиционните хартиени учебници. Електронните учебници съдържат и допълнителни материали – изображения, таблици, упражнения, тестове, видеофилми, музика, снимки, схеми, географски карти.
Като цяло, усилията в печатния бранш са все още некоординирани и се работи на парче, но направените промени са в положителна посока.

Автор: Десилава Тодорова

Интернет портал за печатни технологии.