Туплекс с обновен портал

2105

Информационният портал предлага удобна класификация и подробна информация за материалите използвани в рекламната индустрия.

Освен базовите характеристики, на www.tuplex.bg можете да намерите допълнителна информация за възможните технологии за печат и обработка на отделните материали, както и конкретното им приложение като крайни продукти. В специалния раздел „Промоции“ можете да намерите всички актуални предложения от Туплекс.

tuplex

Порталът има девет локални версии за всеки един от регионалните представители. Освен материали за рекламата www.tuplex.bg предлага информация за широко използвани материали в друди сфери на индустрията и строителството.

Източник: Принтгайд

Интернет портал за печатни технологии.