Успешно преминат одит от Мираж Груп

268
Успешно преминат одит от Мираж Груп

Мираж Груп успешно премина одит насочен към предотвратяване на злоупотреба с продажба на фалшиви и имитиращи консумативи от партньори на компанията на НР. По този начин Мираж Груп потвърди статута си на коректен търговец на оригинални консумативи на НР.

Мираж Груп продължава да работи и през 2021 година като основен дистрибутор на консумативи на НР за България, Македония и Малта.

 

одит фалшиви и имитиращи консумативи

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.