Финландска компания отпечата тест за морфин върху хартия

1467
Финландска компания отпечата тест за морфин върху хартия

Тестът, базиран на хартия, позволява бърз анализ за наличие на морфин във взета проба. Възможните приложения включват тестове за употреба на наркотици на работното място и от пътната полиция.

тестове морфин

 

Водещата финландска компания за изследвания и технологии VTT е първата в света, която разработи тест за наркотици, отпечатан на хартия. VTT използва антитела, получени чрез методите на молекулярната биология. Използването на печатна технология за производството на тестовете позволява бързо производство и ниска цена.

Методът, разработен от Финландският център за изследвания VTT, осигурява няколко предимства като възможност за производство в големи количества, ниски разходи за материали, възможност за рециклиране, както и свобода, базирана на гъвкавостта и възможностите за сгъване на хартията.

„През 2010, доказахме, че методът на VTT работи в анализа на хемоглобина. С продължаващите ни усилия за развитие, искахме да докажем, че този метод работи при тестове с по-високи изисквания. Морфинът има малка молекула, която поставя сериозни изисквания към аналитичните възможности на теста. В бъдещето този метод ще даде още възможности за едновременен анализ за други наркотици, както и следи от медикаменти и метаболизираните им форми само една проба,“ заяви Tomi Erho, водещ учен във VTT.

Тестовете за морфин и хемоглобин показаха, че хартията е отличен носител за различни тестове, базирани на антитела. За бързи тестове, хартията може да замести нитроцелулозата, обикновено използвана като носител. Това може да осигури евтина, лека и биоразградима алтернатива за материала. В бъдещето, хартията може да стане и алтернатива на често срещаните базирани на пластмаса платформи за анализ.

Печатната технология ще е евтин начин за производство на бързи тестове, предназначени за крайни клиенти, компании и органи на властта, например в областта на здравеопазването и околната среда.

Източник: пресинформация на VVT
Текста написа: Мартин Новев

Име: Мартин Новев

Професионален опит: Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. През последните осем години трупа опит в различни печатници като се занимава с филмова експонация, оператор е на CTP, прави електронни монтажи и предпечат. Най-голямата сила на Мартин обаче е в предаването на този полезен опит в лесен и удобен за четене вид. Уменията са придобити благодарение на образованието му по журналистика от Софийски университет и трите години опит като репортер във в. "Новинар", "Сега" и "168 часа".

Настоящи занимания: Основната му работа е като оператор предпечат, което го поставя на бойното поле всекидневно - решава множество работни казуси, познава в дълбочина софтуерните продукти за предпечат, както и всички печатни и довършителни процеси.

В свободното си време: Макар в екипа ни да сме все четящи хора, не познаваме друг човек, който да чете повече от Мартин.