Фреш дизайн с нов адрес

1911

Централният офис на ФРЕШ ДИЗАЙН ООД се премести на нов адрес.

София 1309, жк Св. Троица, ул. Цар Симеон 312, бл. 323, ет.1, ап.3.
Тел./факс: 4911197; 4911198

Източник: Фреш дизайн

Интернет портал за печатни технологии.