Хайделберг България ЕООД с нов управител

2325

Günter Albrecht е новият управител на фирмата, а Симеон Попов e назначен за прокурист.

Günter Albrecht oт девет години заема ръководна позиция в Хайделберг Друкмашинен за Източния район. Симеон Попов е дългогодишен търговски представител във фирмата.

Източник: Хайделберг България ЕООД

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.