Хартия от въглеродни нанотръбички проявява необичайни свойства

1187

Оказа се, че композицията от нанотръбички проявява изключително интересни механически свойства.

нанохартия

Разтягането при повечето материали води до съкращаване на размера в противоположната им страна. Това явление може да се види с невъоръжено око при разтягането на гума например. Лист хартия изработен от нанотръбички, обаче проявява съвсем различни свойства. Неговата ширина се увеличава при разтягане в противоположно направление. Това неочаквано свойство ще може да се използва за развитие на науката в различни насоки.

Ray Baughman и негови колеги от университета в Тексас и още два бразилски университета публикуваха резултатите от изследванията си в списанието Science. Там те подробно описват начина на изработване и свойствата на хартията от нанотръбички. Най-общо хартията е била изработена по същата технология, по която обикновената целулозна хартия се прави вече стотици години, с единствената разлика, че вместо целулозни влакна се използвали еднослойни или многослойни композиции от нанотръбички.

Изследователите измервали коефициента на деформация (т.е коефициента на Поасон ) на хартията и стигнали до извода, че относителното разширение е различно за различните композиции. Оказало се, че хартията изработена с един слой нанотръбички има положителен коефициент на Поасон, а при увеличение на слоевете се наблюдава рязък преход, към отрицателен. Друг интересен резултат от проведените експерименти, е че всяка многослойна композиция е два пъти по-здрава от материалите по отделно.

Възможността за регулиране на здравината на хартията, както и на коефициента на Поасон ще открие възможност за приложението на новият материал в различни индустрии.

Написа: Радина Дойнова
По материали на: nd.cnews.ru

Интернет портал за печатни технологии.