Целулоза от изхвърлената тоалетна хартия

2098
Целулоза от изхвърлената тоалетна хартия

Холандски завод възстановява целулозата от използваната тоалетна хартия в канализацията

Говорейки за по-високо ниво на творческо повторно използване, процес на трансформиране на странични продукти и отпадъчни материали в нови материали или продукти с по-добро качество или с по-добра екологична стойност, една холандска пречиствателна станция рециклира изхвърлената тоалетна хартия от отпадъчните води в целулоза и полученият продукт вече е бил използван за практическа цел.

 

 

Съоръжението се сочи като първото в света в извличането на целулоза от използвана тоалетна хартия. Технологията е разработена от холандската фирма CirTec BV, която демонстрира, че е възможно извличането на чиста целулоза от канализацията и създаването на влакнести или пелетизирани форми.

 

Заводът, открит на 29 юни, има капацитет от около 400 килограма на ден. Целулозата ще бъде изнасяна в Англия за използване като суровина за производство биокомпозитни и други продукти, според прес-съобщението на CirTec. В демонстрационен проект, път за велосипеди е направен от асфалт, който е обработен отчасти с рециклираната целулоза.

 

Източник: CirTec

Текста написа: Мария Шабанска

Мария Шабанска

Име: Мария Шабанска

Професионален опит: Завършила специалност “Педагогика” в СУ “Св. Кл. Охридски”, но никога не е работила по специалността. Съдбата я среща с артистични натури и над 10 години работи във фирма за реклама и дизайн. След отделянето от фирмата, с колеги започва самостоятелна дейност, между които и предпечатната подготовка на списание “Опаковки и Печат”.

Настоящи занимания: През последните 5 години работи като редактор на списание “Опаковки и Печат”, за което подбира и превежда научно-технически публикации и материали. Занимава се и с подновяването на информацията на сайта на списанието.

В свободното си време: Ако няма възможност да е сред природата, предпочита хубавата книга.