ЦПО “Треинсофт” организира обучение “Дизайн на опаковката”

1145
ЦПО “Треинсофт” организира обучение “Дизайн на опаковката”

Целта на курса е да се получат задълбочени познания в областта на технологията на материалите, новите технологии, екологичните проблеми и формиране на професионални умения при реализацията на графичния дизайн и конструирането на опаковката.

В курсът могат да участват завършили висше художествено образование. Това е квалификационен курс за специализация и оптимизиране на умения!

Консултант Юлия Грамчева – преподавател с дългогодишен опит.

Начало на курса 21.03. 2006г. от 17.00 часа. За повече информация www.trainsoftbg.com

Интернет портал за печатни технологии.