100 водещи компании се отказаха от призивите за неизползване на хартия

4076
100 водещи компании се отказаха от призивите за неизползване на хартия

В съобщение, разпространено до медиите организацията Two Sides потвърди, че над 100 водещи северноамерикански компании вече са премахнали или са в процес на промяна на подвеждащите твърдения как неизползването на хартия за отпеачтване е полезно за природата.

 призивите за неизползване на хартия

 

Списъкът включва голяма част от компаниите в списъка Fortune 500 от финансовия, телекомуникационния, застрахователния сектор и сферата на услугите. Всички те са поели ангажимент да променят своите маркетингови послания, насочени към социалните и екологични ползи от печата, и свързаният с това цикъл на живот на продуктите от хартия. Те не трябва да бъдат неясни и неоснователни, а да залагат на специфична, проверима и достоверна информация.

Според проучване, поръчано отново от Two Sides, потребителите в САЩ са скептично настроени към този тип послания, отправени от големите корпорации. За 72% от анкетираните отказът от използване на хартия е единствено с цел спестяване на разходи за изпращача или прехвърлянето му към получателя, който нерядко трябва да разпечата въпросните документи в своя дом или офис. Освен това 68% от анкетираните посочват, че за тях е по-лесно да управляват финансите си, когато отчетите са на хартия. Пълният доклад от направеното изследване е достъпен на: twosidesna.org/Survey2017.

Текста написа: Антон Даскалов
Източник: www.twosidesna.org 

Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/