2011 година през погледа на Printguide.info

4113
Spread the love

Събитията, които ни направиха най-голямо впечатление през изминалата година.
Ще се опитаме да обобщим събитията, които според нас белязаха годината.За добро илилошо, пазарът се развива – и у нас, и в чужбина. Годинатадоказаоще веднъж вечнотоправило, че има само едно нещо, което не бива да пренебрегваме –промяната. Въпрекифинансовата криза и всички проблеми в държавата, само тези, коиторазбраха, че печатната индустрия се променя, успяха да останат стабилнии дори да отбележат ръст. Дори да не искаме да признаем, пазарът сепромени – вече печатното оборудване е достъпно, но клиентите са малко итрябва да бъдат намерени нови начини, за да им предлагаме печатниуслуги. „Ниеси имаме печатница“е израз, който имаше тежест преди 10-20 години, но вече е останал вдалечното минало.

България влезе в началото на годината с положителницифри за вноса на хартии имастила през 2010 година. За сметка натова, спадът при закупуването на машини и оборудване е над 40%. Засъжаление, положителните цифри и при консумативите не подобрихасложната ситуация.  В същото време според световнимаркетинговитеизследвания Европейската печатна индустиря остава значим бизнес секторза европейскитеикономики с общоборот от почти 150милиарда евро. Растеж имаше при опаковките и самозалепващите етикети. Дори се появихаданни, че при самозалепващите етикети растежът се дължи на Източна и ЮжнаЕвропа, включително и България.

inline_479_https://printguide.info/images/2011-02-20.gif


Година напреструктуриране на компаниите

ВБългария:
Още в началото на годината Xeroxнаправиха големи структурни промениза Балканите. Управителят набългарския офис Юлиян Григоровбеше назначен за регионален мениджър, тъй като София стана седалище заБалканите ивключи седем страни – България, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина,Албания,Черна гора и Косово.

Имаше още размествания на играчите на пазара – HP Indigoсменипредставителя си Мираж Групс израелската компания 3Print. Освенв България, 3Print имат офиси вИзраел и Гърция.

„Икономедиа“,издател на „Капитал“ и „Дневник“, продаде печатница „Дружба“настратегическия си партньор „Алианс принт“ и по този начин излезенапълно от печатарския бизнес.

inline_853_https://printguide.info/images/drugba/sgrada.jpg

Вчужбина:
За съжаление, сякаш никой не обърна внимание на първия тревожен сигналпрез годината, идващ от далечна Япония. Спадът в продажбите на офсетовипечатни машини взе своята най-значимажертва до този момент – Shinohara Co.Ltd. Компанията поиска да бъде„спасена” от правителството на Японияс над 70млн.евро дългове. Вероятно никой не можеше да предположи по това време, четова може да се случи и на една от най-големите компании manroland.

inline_457_https://printguide.info/images/manroland_fall.jpg 

Новината, която разтърси офсетовия бранш през годината, бе именно обявеният фалит на manroland.Макар продажбите на концерна на Балканите да бяха повече от добри за2011 – една продадена машина в България и шест наБалканите, драстичният спад на поръчките през юни доведе докандидатстване за защита от несъстоятелност пред германския окръжен съдв Аугсбург. Въпреки че в края на годината беше договорен огромензаем от 55млн. евро,за да може компанията да обслужва клиентите си и задълженията къмдоставчиците, бъдещето на компанията остава неясно.

Обединениена силите между производителите на печатно оборудване всветовенмащаб

Големите производители наофсетови машини потърсиха партньорствос производителите на дигитален печат. Факт е, че все още не е съвсемясно какво представляват множеството обявени сътрудничества междуголемите марки. Със сигурност еясно, че не става въпрос за нови технологични решения, нито заизкупуване или сливания на компании, а по-скоро за нови начини засъвместни продажби.

inline_176_https://printguide.info/images/2011-02-24-1.jpg

За 2011 година бяха обявени следните партньорства: Heidelbergизбра за свой партньор Ricohmanrolandси партнира с Ocе.

KBAсъобщи, че съвместно с Donnelleyще разработят цифровапреса, която ще дебютира на drupa 2012 и според плановете надветекомпании, пресата „ще възроди индустрията“.

Kodakи KonicaMinolta обявиха, чев Европа и Япония ще предлагат заедно Kodak Digimaster. В САЩ Konica Minoltaще продължи дапродава цветните производствени системи Kodak Digimasterи KodakNexpress. Компанията ще продължи да продава Nexpress и в Австралия.

inline_139_https://printguide.info/images/2011-07-05.jpg
Имашемножество сливания и продажби насофтуерни компании, но една от тях стана емблематична:Добриятстар Quarkбешекупен от компанията Platinum Equity,специализирана всливания, придобивания и операции на компании, които предоставяткритични продукти, услуги и решения в различни бизнес сфери.

Дасевърнем в България! Най-повтаряният проблем у нас от последните тригодини си остава неразрешен – междуфирмената задлъжнялост.

Тази година, най-накрая станаясно, че проблемът с дълговете еколкото по вина на държавата и длъжниците, толкова и на самитесобственици на бизнеси. Факт е, че държавата продължава да бъденай-големият длъжник, който спира работата на малкия и средния бизнес.Обещанията на финансовия министърСимеон Дянков, че ще влеесвежи пари в края на 2011 като върне неправомерно задържанотоДДС на бизнеса,едва ли ще решат изцяло проблема. За съжаление, се наложи неприятнататенденция голяма част от фирмите да бавят плащанията към изпълнителитеси, макар да са изрязни към банките и кредиторите си, които не сесвенят да вземат своето с всички позволени средства. Сред плача иоплакванията на фирмите, пострадали от длъжници, прозря тъжната истина- никойне смее да назове длъжника сипоименно и да хвърли камъка вблатото от страх да не загубиосновните си клиенти. По-гъвкавите инвестираха в обучение как сесъбират дългове и прибегнаха до услугите на добре платени адвокати.

През годината се носеха слухове за фалитина една-две печатници,ноофициална информация до момента няма. По неофициални данни, у нас сеоформя тенденцията да се оставят фирми със задължения да бъдатзапорирани, а собственицитеим да регистрират нови фирми и дазапочватработа уж с чисто минало. Само времето ще покаже далипотенциалните клиенти на този тип печатници биха им се доверили. Всепак 2012 година предстои.

Акогатоима проблеми, дали обединението прави силата?
Съюзът на печатарскатаиндустрия, след сигнал на своите членове,направи необходимото, за да върне полиграфията в Оперативните програми„Технологичнамодернизация вмалки исредни предприятия“ заевропейско финансиране. Тъжната новина заиндустрията е, че полиграфията вече не е приоритетенсектор за българската икономика, за разлика от новите технологии иразбира се, строителството на магистрали. Въпреки усилията на СПИБ,повечето членове все по-често недоволстват, че основнитепроблеми,които мъчат бранша, остават неразрешени. 

inline_853_https://printguide.info/images/logo_basgp.png      inline_462_https://printguide.info/images/logo_fespa.png 

Беше учредена и Българска асоциация за съвременнаграфика и печат.Над 20 фирми, предлагащи ситопечат, широкоформатен и дигитален печат,консумативи и оборудване се обединиха и само за няколко месеца станахачлен на международната организация Fespa.

Светлинка в тунела е и Балканскиятпечатарски форум,който се организира отвъд нашите граници. По-голям мащаб, повечедържави, повече стойност. Все пак, не знаем друго място, на което да сипобъбрите с новия директор на drupa. Ако форумът излезеот силно рекламната си насоченост, което е нормално донякъде, тъй катосефинансира изцяло от manrolandи се правят повече анализи за реалнотосъстояние на печатната индустрия, както правят Intergraf, конференциятаможе да се превърне в най-значимото балканско събитие.

2011 беше тъжна година за трите рекламни изложения Принтком, Реклама Експо иРrint Imaging andSign Expo. Колкото и да не нисе иска да признаем, този форматна изложенията е отдавна изчерпан. Затова говори не липсата надостатъчно изложители, а тоталната липса на интерес от страна напосетителите. 2011 беше годината, в която стана ясно, че нещо трябвакоренно да се промени. Дали това ще бъде форматът или концепцията наизложенията, ще решат организаторите. Вместо да проявяваме криворазбранвъзрожденски дух, най-добре е да оставим тези търговски изложения да сепроменят.

В същия дух премина и отдавна изчерпалия се конкурс за „Печатар и търговец нагодината“,който остава крайно субективен и непрозрачен. 

inline_917_https://printguide.info/images//presi%20gutenberg.jpg


Ивсе пак,никой не може да спре развитието.
Добрата новина е, че въпреки кризитие, финансовата несигурност инеясното бъдеще, хората търсят промените, новостите и прогреса.Неуморната работа и ентусиазмът се заразителни за всички, които не сестрахуват да се променят и да бъдат гъвкави.

Годината не беше активна за инвестиции в скъпо оборудване, но бешеподходяща за инвестиции в софтуер. За да подобрят работата с клиентитеси, много фирми се обърнаха към ERP/ CRM решенията. Дори Европейскитефондове предоставят безвъзмездно финансиране за въвежданена системи зауправление в предприятията (ERP/CRM).През годината се говорешемного и за web-to-printрешенията– чрез тях печатниците се опитват да достигнат вече и до крайнитеклиенти. Контактът с крайни клиенти пък води до съвсем нов начин запродажба на печатните услуги. От една страна това налага силни ипроактивни търговски екипи, от друга страна – нов подход за продажба.Крайните клиенти не се интересуват от машинния парк, нито от печатнияпроцес. Печатниците започнаха да осъзнаят, че продават не печат, аготови рекламнипродукти и маркетингови решения.

inline_531_http://polygraphy.info/images/media/pics/egraph.jpg

Вторачени в проблемите на офсета бяхме сякаш вторачени в дървото и неможехме да видим гората. Печатните технологии завземат все повечетеритории и създават нови бизнес ниши. Печатът отдавна не е само върхухартия, а навлиза в мебелнотопроизводство, в обзавежданетомодатаи във всичкипространства около нас. Приширокоформатния печат продължи възхода на латексовата технология наHP ипродължава тенденцията за повишено предлагане на оборудване за печатвърху текстил и плоскопечатни машини.  

Не бяха много успешните примери през годината, но докато си повтаряхмемантрата „Криза е!“, все пак не липсваха такива като за машина на Muller Martini, произвеланад 1,5 милионапродукта в първите три седмици след инсталацията.

inline_253_https://printguide.info/images/2011-10-20.jpg

През годината видяхме много неща и експерименти, някоипо-успешни, други – просто експерименти, които е добре да сенаблюдават,защото могат да бъдат двигателят на индустрията в следващите години.

Рекламата, която става за ядене
или етикетите,които се превръщат впрепарат за миене на плодове можеби няма станат масови, ноекспериментите показват, че си струва да се търсят нови и нестандартнирешения. Дане забравяме – клиентитеще търсят все повече крайни продукти, а не печат.

inline_380_https://printguide.info/images/2011-10-02.jpg

Докато Amazonпускат на пазара новия таблет Kindle Fire, както и нови четци заелектронни книги на ниски цени,печатните технологиитърсеха начини да отговорят на новите тенденции. В Айованаправиха книга с 10 000страници, появи се първотосписание с отпечатанаелектронна корица, както и чухмедобрата новина, че водоустойчивитекниги могат дастанат общодостъпни.

Прости и практични решения като уникалниятмалък принтер на BERGулесняват все повече всекидневието ни. В работата ни софтуерът сеизмества бавно към облачни структури, дори в графичната индустрия. Имавече решения на Adobe Creative Cloud,софтуери от типа на Dropbox идори онлайнинструменти за електронен монтаж.Безспорен наш фаворит сред уникалните практични устройства е новата химикалка от Wacom, коятосъздава векторниелектронни копия, докато рисувате на обикновена хартия.

inline_567_https://printguide.info/images/2011-11-15.jpg

Макар някои новини да събудиха по-скоро любопитството ни и си зададохме въпроса „Защо енужно това?“,те също намериха място в забележимите неща през годината. Тованесъмнено бяха вестникът забездомници в САЩ и немскияттаблоид Bild, който пуснаиздание в огромен формат.

Можем да оставим отворени въпросите ще доведе лиелектронната хартия допълното изчезване на традиционния печати как да сипринтираме вечерята с еднонатискане на бутон? Важното е датърсим новостите, да не сесъвпротивляваме и да ги приемаме за част от всекидневието ни, а не заврагове, дошли да ни унищожат.

За Новата 2012 година ви пожелаваме многоздраве, смелост, силен предприемачески дух и търсененапромяната.

Ние, екипът на PrintGuide.infoпроследихменад 400 събития от България и света през цялата 2011година. За добро или лошо,живеем в динамични времена, не мислите ли?

Материала написаха:
Десислава Тодорова
инж. Пламен Давидов
PrintGuide.info

Име: Деси Тодорова

Професионален опит: Познава печатния бранш по-добре от страната на клиента. Над 10 години се занимава с организацията на рекламни кампании, медия планиране, събития и продажба на реклама. Образованието по "Масови комуникации" в НБУ със специалност "Продуцентство" й дава възможност да се занимава с рекламните кампании на големи концерти и събития. Има стаж в БТА като репортер - мястото, на което е научила как се пишат новините, както и кратък студентски стаж в БНТ и БНР.

Настоящи занимания: В последните пет години се е посветила на портала Printguide.info и свързаните с него сайтове. През повечето време се занимава с продажби на рекламните площи, но не малка част от времето си отделя в мислене, планиране и реализация на нови формати и проекти, които обогатяват и допълват настоящите сайтове.

В свободното си време: Активен блогър