Agfa Graphics намалява транспортните опаковки на пластините Azura и Amigo

1533

Agfa Graphics намалиха наполовина материалите за опаковане на квадратен метър за печатните си пластини Azura и Amigo, като част от стремежа си за намаляване на въздействието върху околната среда.

Двата вида пластини – Azura и Amigo вече използват ThermoFuse технологията на Agfa, която позволява на доставчиците на печатни услуги да намалят драстично консумацията си на химикали и вода. Новият дизайн на опаковките е довел до намаляване на енергията, изразходвана за транспортиране на пластините и на отпадъците, които се получават при разопаковането им.

Frank Van Damme, световен маркетинг мениджър за термални плаки на Agfa Graphics, каза: „Звучат като малки стъпки, но нашата индустрия се движи в правилната посока. С Azura предлагаме на клиентите си значително по-чист процес за производство на пластини. Сега намалихме общата загуба на материали за опаковане с още 50% на квадратен метър пластина. Използваме по-малко вътрешни и външни материали за увиване и по-малко дървени палети за транспортирането.“

Два от най-големите заводи на Agfa наскоро получиха награди за опазване на околната среда на местно ниво, за мерките за намаляване на отпадъците и консумираната енергия, които са приложили.

Източник: agfa.com

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.