CEPIPRINT и CEPIFINE се обединяват

1704

Асоциацията на европейските производители на хартия за печат (CEPIPRINT) и Асоциацията на европейските производители на чистоцелулозни хартии (CEPIFINE) се обединяват. От 1 януари 2012 г. е започната работа по създаване на нова обединена асоциация.

Новата отраслова организация, която ще представлява интересите на производителите на хартия за полиграфията е наречена подобаващо – Euro-Graph (European Association of Graphic Paper Producers), т.е. Асоциация на европейските производители на хартия за полиграфията.

съюз, обединяванеЩаб-квартирата на асоциацията ще бъде в Брюксел. В асоциацията ще членуват повече от 30 компании, управляващи около 100 хартиени фабрики в Европа, които произвеждат около 45 млн. тона хартия за полиграфията.
Производството на полиграфически хартии е най-големия сектор на целулозно – хартиеното производство на Европа. Поради това, мнението на членовете на новата асоциации, е че с обединени усилия могат да се отстояват интересите на отрасъла на фона на засилващата се роля на новите и електронните медии. Една от целите на асоциацията ще бъде предоставяне на обобщена пазарна статистика за компаните – членове. Euro-Graph ще продължи работата си и в тясно сътрудичество с Конфедерацията на европейската хартиена промишленост (CEPI).

Euro-Graph ще бъде ръководена от Юрки Оваска (Jyrki Ovaska), президент на бизнес-групата „Хартия“ UPM, сегашен председател на CEPIPRINT.

Източник: news.pechatnick.com
Превод: инж. Васил Станев

Име: инж. Васил Станев

Професионален опит: Инженер- технолог полиграфическо производство, т.е. полиграфист от старата школа, завършил полиграфия в СССР, Украински полиграфически институт 1983 година. Създал е основните учебни програми по полиграфия в средното образование. Съавтор на Държавния образователен стандарт по полиграфия в средното образование. Инж. Васил Станев преподава дълги години в Добрич, където и изучава два випуска по полиграфия

Настоящи занимания: Преподавател в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография в София. Той допринесе най-много за онлайн речника в Printguide.info, който обогати с над 400 думи. Инж. Станев е наш автор и консултант по всички въпроси, свързани с офсетовия печат и довършителната обработка.

В свободното си време: Превежда руска поезия и сърфира в социалните мрежи.