Cimpress продължава за изкупува Web-To-Print компании

2094
Cimpress продължава за изкупува Web-To-Print компании

Холандската компания Cimpress NV, която е компания-майка на Vistaprint и световен лидер в масовата персонализация, обяви, че са сключили окончателно споразумение за придобиване на druck.at Druck- und Handelsgesellschaft mbH, една от водещите Web-To-Print компании в Австрия.

вистапринт

 

Придобиването е в подкрепа на стратегията на Cimpress за изграждане на софтуерно-съвместима оперативна платформа, която събира и оптимизира веригата за доставки и производство на масови потребителски продукти като визуална комуникация, печат, облекло и рекламни продукти. Cimpress се представя на пазара чрез портфолио от специализирани и насочени марки, и Druck.at допълва тяхната стратегия в това отношение. Druck.at, основана през 2001 г., произвежда широка гама от висококачествени печатни продукти, които се продават както директно на малки и средни бизнес клиенти, така и чрез риселъри като графични дизайнери, печатни брокери и местни търговски обекти.

Базовата цена на сделката е 23,3 милиона евро, която включва 20 милиона евро, платими в брой при приключването на сделката, както и разсрочено плащане на 3,3 милиона евро, които ще се платят в брой или в акции най-рано през 2017 г. Cimpress очаква тази сделка да няма съществено влияние върху финансовите резултати през фискалната 2015.

За последните дванадесет месеца, приключили на 31 януари 2015, Druck.at има приходи от около 34 милиона евро, което е годишен ръст от около 15%, спрямо същия период на предходната година. Нетните приходи на Druck.at през този период са приблизително 2 милиона евро. Cimpress очаква да приключи сделката през четвъртото фискално тримесечие на 2015 година.

Напомняме, че в началото на март месец съобщиме и за друго придобиване от Cimpress NV, а именно на Exagroup SAS – една от водещите web-to-print компании в Европа, която се фокусира върху обслужването френски специалисти в областта на графичните изкуства и печата.

Източник: cimpress.com
Текста написа: Мария Шабанска

Име: Мария Шабанска

Професионален опит: Завършила специалност “Педагогика” в СУ “Св. Кл. Охридски”, но никога не е работила по специалността. Съдбата я среща с артистични натури и над 10 години работи във фирма за реклама и дизайн. След отделянето от фирмата, с колеги започва самостоятелна дейност, между които и предпечатната подготовка на списание “Опаковки и Печат”.

Настоящи занимания: През последните 5 години работи като редактор на списание “Опаковки и Печат”, за което подбира и превежда научно-технически публикации и материали. Занимава се и с подновяването на информацията на сайта на списанието.

В свободното си време: Ако няма възможност да е сред природата, предпочита хубавата книга.