Commquest ви кани на семинар за печат за управление на документи в Пловдив

1316
Commquest ви кани на семинар за печат за управление на документи в Пловдив

Двудневен широк форум – семинар за представяне и обсъждане на иновативни практики в областта на управлението на документи и запознаване с опита от практическото им прилагане, което ще се проведе в Пловдив от 9 до 12 юни.

logo_eu_mhff

 

Компанията Commquest организира три семинара по темата, като първите два бяха проведени в Лондон и Виена, а третият и заключителен семинар ще се проведе в Пловдив. 

Семинарът е предназначен за печатници, рекламни агенции и компании, които работят в областта на персонализацията, транзакционния печат и документооборота. 

 

 

Програма

09.06.2014 -понеделник
Пристигане в Пловдив и настаняване

10.06.2014 – вторник
10:00 – 10:30 – Регистрация
10:30 – 11:00 – Представяне на целите и резултатите от проекта
11:00 – 11:30 – Жизнен цикъл на документ
11:30 – 12:00 – Кафе пауза
12:00 – 13:00 – Предизвикателства с управление на документи и решенията им
13:00 – 14:00 – Работен Обяд
14:00 – 15:00 – Приложения на решенията за управление на документи в различни сектори
15:00 – 16:00 – Представяне на иновативни решения при бизнес процеси за SAP и Microsoft Dynamics
16:00 – 16:30 – Кафе пауза
16:30 – 17:00 – Дискусия
19:00 – 21:00 – Работен Коктейл с възможност за създаване на нови бизнес контакти

11.06.2014 – сряда
09:30 – 10:30 – Персонализирана комуникация с клиенти
10:30 – 11:00 – Кафе пауза
11:00 – 12:00 – Оптимизация на бизнес процеси с документи
12:00 – 12:30 – Добри практики, техники и подходи в управлението на документи
12:30 – 13:30 – Обяд
13:30 – 14:00 – Демонстрация на платформата documentoutput.eu
14:00 – 15:00 – Дискусия: предизвикателства в бранша – потенциал за партньорства
15:00 – 15:30 – Въпроси и отговори, заключителна част
15:30 – 16:00 – Кафе пауза
16:00 – 18:00 – Кръгли маси с индивидуални дискусии
19:00 – 22:00 – Работна вечеря

12.06.2014 – четвъртък
Напускане на хотела и отпътуване 

 

Форумът се осъществява по ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0005-C0001: “ЕФЕКТИВНИ, КВАЛИФИЦИРАНИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНИ ЧР ЧРЕЗ ТРАНСГРАНИЧЕН ОБМЕН ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ДОКУМЕНТАЛНИЯ OUTPUT MANAGEMENT”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Моля, потвърдете участието си до 4 юни 2014 година на телефони: +359 888 268 224; +359 888 955 027 или на e-mail: office_sofia@commquest.at 
 
 
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Коммкуест България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.”  – See more at: http://printguide.info/news/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-Commquest,3770.html#sthash.sHbLs3TG.dpuf

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Коммкуест България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.”
 
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Коммкуест България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.”  – See more at: http://printguide.info/news/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-Commquest,3770.html#sthash.iCt0kF1v.dpuf

 
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Коммкуест България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.”  – See more at: http://printguide.info/news/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-Commquest,3770.html#sthash.iCt0kF1v.dpuf

 

Име: Десислава Тодорова

Професионален опит: Познава печатния бранш по-добре от страната на клиента. Над 10 години се занимава с организацията на рекламни кампании, медия планиране, събития и продажба на реклама. Образованието по "Масови комуникации" в НБУ със специалност "Продуцентство" й дава възможност да се занимава с рекламните кампании на големи концерти и събития. Има стаж в БТА като репортер - мястото, на което е научила как се пишат новините.

Настоящи занимания: В последните 15 години се е посветила на портала Printguide.info и свързаните с него сайтове. През повечето време се занимава с продажби на рекламните площи, но не малка част от времето си отделя в създаване на новите проекти към портала.
Създател на печатните издания "Принт идея", "Dotbrain - пътеводител на пазара на труда в печата и рекламното производство".

В свободното си време: активен блогър и любител-градинар.