Connex от Muller Martini

1468

Connex от Muller Martini осигурява възможност за управление и анализ на производствения процес и се грижи клиентите да са информирани в какъв етап е производството.

Muller Martini

Connex.Info надеждно и систематично осигурява цялата информация, от която се нуждаят потребителите в графичната индустрия, за да вземат управленски решения.

Управлението на производството има все по-голямо значение за графичната индустрия. То разчита на систематични и надеждни данни за производството. Точно тук е ролята на новата система за наблюдение Connex.Info. Тя осигурява на издателите на вестници и печатниците да получават обобщена и систематизирана информация. Освен във вестникарското производство, системата Connex e приложима и във всички довършителни процеси със съвременните машини на Мюлер Мартини.

Connex.Info е модул към системата за управление на информацията и процесите Connex от Muller Martini. Това решение осигурява бързо събиране и систематизиране на цялата нужна информация. Данните могат да се използват за техническа оценка на продукцията. Възможно е да се използва и за търговски анализи и пресмятане на разходите чрез свързана MIS (информационна система за управление).

Системата за мониторинг Connex.Info, която беше показана за пръв път на drupa 2012 през пролетта, а беше демонстрирана в ролята си на решение за управление на информация в производството на вестници на IFRA Expo 2012 през есента на миналата година. Представянето на този модул е първата стъпка към сливането на системата за контрол на производството MPC и решението за управление на информацията и процесите Connex от Muller Martini. С обща платформа за двете продуктови семейства компанията ще може да обедини разработките си в двете полета на дейност. Това ще позволи лесна и бърза адаптация на решенията към различни производствени среди.

Connex.Info осигурява на потребителите по-подробна и разнообразна информация от статистиката, предлагана от MPC. Решението предлага следните предимства:

  • Гъвкавост: освен, че информацията може да се преглежда в стандартен браузър, Connex.Info предлага допълнителен модул за мобилни устройства.
  • Бързина: Connex.Info позволява навременен достъп до събраната производствена информация. Новата структура позволява данните да станат достъпни значително по-бързо.
  • Възможности за конфигуриране: всеки потребител може да адаптира изгледа на приложението според нуждите си или да използва предварително подготвен от Muller Martini.
  • Управление на правата на потребителите: използват се различни нива на права за достъп (администратор, управител, поддръжка, гост и т.н.). Това позволява достъпа до информацията да бъде прецизно конфигуриран, например да се определи до какво да имат достъп ръководните кадри и клиентът, който е поръчал определен продукт.
  • Работна среда: в нея са вложени много усилия по време на подготовката на Connex.Info. Тя се отваря през интернет браузър, но осигурява на потребителя същото ниво на функционалност като локално инсталирано приложение.
  • База данни: структурата за съхранение на информацията, на която е базиран Connex.Info е произведение на изкуството, което гарантира, че бъдещото развитие и добавяне на нови функции ще бъде безпроблемно.

Източник: mullermartini.com
Текста написа: Мартин Новев

Име: Мартин Новев

Професионален опит: Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. През последните осем години трупа опит в различни печатници като се занимава с филмова експонация, оператор е на CTP, прави електронни монтажи и предпечат. Най-голямата сила на Мартин обаче е в предаването на този полезен опит в лесен и удобен за четене вид. Уменията са придобити благодарение на образованието му по журналистика от Софийски университет и трите години опит като репортер във в. "Новинар", "Сега" и "168 часа".

Настоящи занимания: Основната му работа е като оператор предпечат, което го поставя на бойното поле всекидневно - решава множество работни казуси, познава в дълбочина софтуерните продукти за предпечат, както и всички печатни и довършителни процеси.

В свободното си време: Макар в екипа ни да сме все четящи хора, не познаваме друг човек, който да чете повече от Мартин.