COPI‘S communication art-print-image-sign

1379

Агенция Булгарреклама и Прим Дизайн обединяват своите усилия за организиране на обща специализирана изложба за рекламни и печатни комуникации под името COPI‘S communication art-print-image-sign.

Изложението ще се проведе от 16 до 18 октомври 2012 г. в Интер Експо  Център – София. Партньори на изложбата са  Българската асоциация на производителите на рекламно-информационни елементи / БАПРИЕ/ и Българска асоциация за съвременна графика и печат / БАСГП/. В дните  на изложбата ще се състои и 7-ия Балкански форум на печатарите.

Очакват се голям брой български и чуждестранни компании да се включат в единственото за годината изложение за рекламната и печатна индустрия в България, представяйки тенденциите и последните технологии в тези области.

Източник: COPI‘S communication art, print, image, sign. 

Име: Пламен Давидов

Професионален опит: Машинен инженер, практик, с богати познания в областта на печатните технологии и основният двигател на Полиграфия инфо. Над 12 години се занимава с предпечат, дигитален печат, експонация, специализирал в чужбина поддръжка на ctp на Dainipon Screen .

Настоящи занимания: Пламен е човекът, който следи тенденциите почти денонощно и определя редакционната политика на Printguide.info. Търсач на новости и информация, той е справочникът ни за всички фирми на българския пазар, оборудването, което имат и пазарния им дял. За нещата, които не знае, знае кого да попита и къде да потърси информация. Освен за редакционната политика, се грижи за техническата изправност на всичките ни сайтове.