Eвропейската печатна индустрия остава значим бизнес сектор

2358

Според InfoTrends европейската печатна промишленост продължава да е голям бизнес сектор с общ оборот от почти 150 милиарда евро.

InfoTrends са изготвили нов анализ и прогноза за обема и развитието на европейската печатна индустрия. Според данните им, бизнес сектора има общ оборот от почти 150 милиарда евро. Повече от половината от него е заслуга на производственият печат с търговска цел. Фирмите и организациите, които произвеждат рекламни материали или опаковки за собствените си нужди допринасят с 10% общия оборот в Европа. Приносът на други типове организации, които се занимават с печат, е значително по-малък.

„За да изготвите успешна маркетингова стратегия или прогноза, първо трябва да уточни броя фирми, които работят в печатната сфера, с търговска цел или за собствените си нужди.”, коментира Ralf Schlozer, директор на InfoTrends. „Значителните процеси на обединяване, които протичат в печатната индустрия, наложиха да проведем това изследване, което обновява информацията ни от 2004 за броя на фирмите, които произвеждат печатна продукция в Западна Европа.”, допълни той.

Прогнозата на InfoTrends предлага обзор на състоянието и структурата на западноевропейската печатна индустрия и свързаните с нея производства, включително броя организации и стойността на продукцията им. Много от информацията е базирана на официални статистически дании, които са били събрани и обединени от InfoTrends, за да бъде възможно сравняването на информацията между държавите и индустриите.

Infotrends са световен лидер в маркетинговите изследвания и стратегическо планиране в графичната индустрия. Прогнозата им за печатната индустрия в Европа се продава в техния онлайн магазин.

Източник: infotrends.com
Текста написа: Мартин Новев

Интернет портал за печатни технологии.