Eдна ефикасна комуникационна платформа

1244
Eдна ефикасна комуникационна платформа

Международните специализирани изложби Balkan Food & Drinks /храни, напитки и оборудване/ и Balkan Pac /опаковки, машини, материали/ ще съберат за пореден път специалистите от двата бранша в зала Фестивална, София от 1-ви до 4-ти ноември 2006 г., отбелязвайки своето 10-то юбилейно издание.

Отново акцентът е поставен преди всичко върху ефективните маркетингови възможности за партньорство и съвместна дейност, разнообразните професионални решения и най-нови технологии. Сред изложителите има компании от Австрия, България, Германия, Гърция, Македония, Сърбия, Турция, Украйна и др. Събитията се провеждат с подкрепата на Италианския институт за външна търговия и Чех Трейд, които организират официалните участия съответно на Италия и Чехия.

Посетителите на Balkan Food & Drinks ще видят голямо разнообразие от храни и напитки, а Balkan Pac ще представи опаковки, опаковъчни материали, машини и опаковъчни линии, етикети, контролно- измервателна техника, оборудване за рециклиране, различни нови технологии и услуги и др.

На 2 ноември специално за всички български производители ще се проведе Първия Експортен форум, подготвен по идея на списание EXHIBIT България – медиен партньор на организаторите. Целта е да се подкрепят българските фирми, които се настройват за работа към една нова пазарна среда в ЕС. След 2007 г. те ще трябва да работят по коренно различен от досега начин, за тях ще бъде задължително да променят взаимоотношенията си с търговските си партньори. Този форум ще се опита да постави и донякъде да даде отговор на въпроси като: Какво е необходимо, кои са естествените мерки и стъпки, които ще направят присъствието ни на големия европейски пазар по-конкурентно? Готови ли сме да изнасяме? Къде? Кои са най-добрите за нас пазари? Какви точно умения са необходими, за да се присъства на съответния пазар? Отговор на тези и много други въпроси ще бъдат потърсени на 2 ноември в рамките на Първия Експортен форум.

На 3 ноември обучителният семинар “Как да разработим успешен проект за финансиране от Европа?” е насочен към ръководителите, финансовите мениджъри и консултантите, които се стремят към финансиране, по-висока ефективност и по-добро качество. Програмата на семинара има за цел да развие у участниците основни практически умения за изготвяне на проект, да увеличи техните експертни познания и в крайна сметка да им даде възможност да се издигнат на едно по-високо професионално ниво.

За повече информация посетете сайта на организаторите – Виа Експо

Интернет портал за печатни технологии.