Eфективно производството чрез печат с добавена стойност

1990

Според manroland ефективността и стойността на продукцията в класовете 35/50 и 50/70 могат да бъдат увеличени чрез печат с добавена стойност.

От компанията твърдят, че ефективността на производството и стойността на продукцията нямат нищо общо с формата на печатните машини или големината на печатницата. manroland аргументират това твърдение с използването на стратегията си за печат с добавена стойност и съответните приложения, предлагани от компанията.

Например Roland 50 (35/50) е създаден, за да предостави нови възможности в своя клас. Той може да печата на медии с дебелина до 0.8 мм. Наред с това машината има същото качество при печат върху пощенски пликове. Новата вградена мастилено-струйна система с две печатащи глави дава възможност за добавяне на персонализирана информация или автоматично номериране на партиди.
Наред с това, Roland предлагат разнообразни допълнителни модули за различните си машини с малък и среден формат. Такива са допълнителните модули с горещ въздух, които увеличават производителността,  възможностите за автоматично щанцоване и ламиниране на продукцията и др.

Източник: printingtalk.com

Мартин Новев

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.