ECOGATE пести пари и енергия.

1623
Spread the love
ECOGATE помогна на производител на книги да изгради по-ефикасна система по събирането и изхвърлянето на отпадъка от обрязването
Sheridan Books, Inc. е водещ производител на книги, който обслужвапрофесионални издатели, университетски печатници и асоциации. Sheridanпредлага високо качество на обслужване на клиентите си, съчетано свисококачествен листов, ролен офсетов печат, печат при поискване. ОтSheridan пожелали да намалят разходите по събирането и изхвърлянето наотпадъка от тристранното обрязване в тяхата печатница в Челси, Мичиган.Тяхната система обслужвала шест производствени линии за подвързваненепрекъснато, дори когато някои от тях не работят в даден момент. Товасъздава възможност за значителни спестявания от енергия.

ECOGATE  използва т.н електронни „врати“ за регулиране наработата на линиите засмукващи отпадъка. Системата регулира мощносттана засмукване според това какво количество отпадък се изхвърля. ECOGATEавтоматично поддържа правилния въздушен поток, за да предотвратизадръстване, като намалява употребата на енергия при неработещителинии. Системата също така намалява количеството на изпускания въздух,което от своя страна намалява разходите по вентилационната система всградата, която вкарва свеж въздух. ECOGATE работи напълно автоматично.Операторът задейства системата със включването на която и да е отмашините за подвързване.

Инженерите от ECOGATE са изчислили, че инсталирането цялостната системавключваща автоматичните „врати“, множество сензори, устройство PowerMaster за променлива скорост и greenBOXTM Master SRL Controller, щенамали използваната електроенергия от системата на Sheridan с поне 50%.Реалните резултати сочат 53-56%, с което инвестицията се изплаща запо-малко от две години. Също така се намаляват нивата на шума.Инсталацията на системата в Sheridan е втората за ECOGATE в печатнатаиндустрия и първата им в Северна Америка.


Текста написа: Иван Иванов
Източник: whattheythink.com
  

Биографична информация