FESPA Digital 2011 показа развитие

1617
Spread the love

Организаторите на изложението отчетоха успех, който според тях е показателен за развитието на дигиталния широкоформатен пазар. ESPA Digital 2011 и FESPA Fabric 2011 бяха проведени съвместно в Хамбург.
inline_661_https://printguide.info/images/2011-06-07.jpg

Обединените изложенияпривлякоха рекорден интерес. Броятпосетители надхвърли 13 000, което еръст от 34% спрямо последното събитиеFESPA Digital от 2009 в Амстердам. От 13 000-тепосетители, около 5 300 са присъствалина шоуто повече от един ден, т.е. общияброй посещения е 18 300. Повече от 40% отпосетителите са присъствали в повечеот един ден (2009: 32%). Това е показател заразширяващия се обхват на двете изложенияпрез 2011 и желанието на представителитена печатниците да се запознаят с пълнатагама технологични нововъведения иобразователни инициативи.

Управителният директорна FESPA Neil Felton коментира: „Когато отворихмеврати във вторник, ентусиазмът настотиците посетители в преддвериетобеше забележим. Отвъдокеанскитепосетители бяха затруднени от шестчасовотозатваряне на летище Хамбург зарадиоблака вулканичен прах от вулканаГримсвьотн. За щастие това не помрачиудивителното международно събитие,което изпревари и най-оптимистичнитени очаквания.”

Изложителите останахадоволни от броя на посетителите иголемия брой държави, от които идват.Посетителите от германски печатнициса били около 45%, след тях са сериознопредставени Великобритания, Белгия,Холандия и Люксембург, скандинавскитедържави, Италия и Франция. Източноевропейскитепазари бяха представени от Полша, Чехияи Русия, имаше и делегации от по-отдалеченидържави като Турция, Индия, Бразилия иКитай, които допринесоха за глобалнияпрофил на събитието.

Дневните разискванияна щанда на FESPA засегнаха някои отнай-значимите въпроси за широкоформатнияпечат – как да се развият печатнитеуслуги, за да удовлетворят нуждите насъвременните клиент, как да се подобривзаимодействието с агенциите исобствениците на марки и как да сеизползва потенциала на интернет заразширяване на бизнеса. Други атракцииза потребителите бяха шампионата побрандиране на FESPA, третата конференцияза цифровия печат върху текстил, коятопосрещна 70 делегата във втория ден нашоуто.

Източник: cmykdigest.com
Текста написа: МартинНовев

Биографична информация