Fusion Systems представиха iTrap, интерактивна система за trapping

1525

Създаденият в сътрудничество с Lucid Dream Software iTrap е съвместим с всички базирани на Harlequin RIP-ове, които работят с OS X и Windows.

Функциите му включват поддръжка наразлични платформи (Windows и Apple Macintosh), лесна интеграция в решенията на  Fusion Systems за работни процеси и автоматизация.
Налице е и  I-Link технологията, която позволява извършения еднократно процес по трапинг(застъпване) да бъде експортиран към различни файлови формати. Има и  възможност за предварителен преглед на настройките на застъпването в прозорец с възможност за увеличаване на образа.

Включени са и инструменти за настройка на параметрите на трапинг на цялата страница или в определени зони от нея, както за документи с една страница, така и за многостранични. Има и графичен инструмент за редактиране на параметрите, свързани с мастилата.

Системата има опции за трапинг на изображения, включително винетирани, както и “четка”, която автоматично настройва ширината на раздувката в ъглите при обработка на сложни форми.

Източник: fusionsystems.com

Интернет портал за печатни технологии.