Google-less кампания набра изненадваща популярност

1496

Тази инициатива е отговор на кампанията Go Paperless, която бе подкрепена от Google и призовава към спиране на употребата на хартия като носител на информация.

google

Инициативата за кампанията за спиране на използване на Google е на блога Verdigris. Ето и техния коментар:

Получихме водопад от реакции по повод идеята Go Google-less. Апелът към индустрията да промени машините за търсене, които използва от Google към нещо друго постигна удивителни резултати. Идеята беше да поставим Google под натиск, за да ги накараме да обмислят участието си в кампанията Paperless 2013, която твърди, че употребата на хартия е лоша за околната среда и всеки трябва да използва електронни комуникации вместо нея.

По-голямата част от реакциите бяха положителни към Go Google-less инициативата и много хора спряха да използват търсенето на Google и преминаха към Yahoo или Bing. Интересно е колко много хора проявяват достатъчна заинтересованост, за да си причинят това безпокойство, но по-интересен и обнадеждаващ е фактът, че Go Google-less стимулира реакция и проблясък на осъзнаване и извън графичната индустрия.

Няма еднозначен отговор на въпроса дали трябва да използваме хартия или електронни носители – и двата типа имат мястото си и се допълват. Това, което е еднозначно и напълно ясно е, че много хора, включително Google не правят разлика между офисния и домашния печат и професионалния печат. Малко са и тези, които осъзнават, че управлението на отпадъците се отнася за енергията със същата сила, с която и за физическите носители. Хартията може да се управлява по начин, който не вреди на околната среда, което не значи, че случаят винаги е такъв. Имаме нужда от по-голямо осъзнаване на енергийните емисии и екологичното им въздействие, както и за ефективното управление на отпадъците.

Картината при електронните устройства е далеч по-лоша, отколкото при хартията. Производителите на хартия и клиентите им са принудени да намалят вредните въздействия върху околната среда, за да оцелеят на променящия се пазар. Усилията за рециклиране на електроника за момента не са постигнали постоянни резултати, въпреки усилията на инициативи като европейската WEEE за рециклиране на старо електронно и електрическо оборудване.

Убеждението, че използването на цифрови комуникации вместо хартия е добро за екологията трябва да бъде преоценено в светлината на управлението на ресурсите и дългосрочните перспективи. Например, в момента има по-малко мед в земята, отколкото е използвана в инфраструктура и устройства. Редките минерали, използвани в електронните устройства са изчерпаем ресурс. За разлика от хартията, те не се възстановяват. ТУК можете да видите снимки, изпратени от консултантът по печат Sean Smyth, които показват какво може да се случи с електронните отпадъци.
Кампанията Go Google-less не цели да навреди на Google на борсата, нито е безумен поход срещу компютрите, мобилните телефони, таблетите или лаптопите, всички те имат положителен и дълбок социално-икономически ефект.

Go Google-less цели да окуражи хората и особено големите корпорации, които имат значение, да помислят как използват носителите и ресурсите, да помислят за алтернативни модели за печат и да разберат, че печата не свършва с настолните принтери.

Демонизирането на хартията като неприемлива форма на отпадък не отчита устойчивостта на процеса и приносът на горите в глобалното управление на емисиите въглероден диоксид. Този дебат трябва да е за използване на ресурсите, управление на отпадъците, намаляване на емисиите и ефективността на различни медийни канали за информиране и разпространяване на знания. Опростеният избор между цифрови и физически носители отвлича вниманието от сложната главоблъсканица как да управляваме въздействието си върху околната среда и как да постигнем дългосрочна стабилност.

Източник: verdigrisproject.com
Текста написа: Мартин Новев

Име: Мартин Новев

Професионален опит: Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. През последните осем години трупа опит в различни печатници като се занимава с филмова експонация, оператор е на CTP, прави електронни монтажи и предпечат. Най-голямата сила на Мартин обаче е в предаването на този полезен опит в лесен и удобен за четене вид. Уменията са придобити благодарение на образованието му по журналистика от Софийски университет и трите години опит като репортер във в. "Новинар", "Сега" и "168 часа".

Настоящи занимания: Основната му работа е като оператор предпечат, което го поставя на бойното поле всекидневно - решава множество работни казуси, познава в дълбочина софтуерните продукти за предпечат, както и всички печатни и довършителни процеси.

В свободното си време: Макар в екипа ни да сме все четящи хора, не познаваме друг човек, който да чете повече от Мартин.