Heidelberg купува остатъка от Gallus

1019
Heidelberg купува остатъка от Gallus

Heidelberger Druckmaschinen AG е придобила останалите 70% от акциите на швейцарската Gallus Holding AG, която е собственост на семейство Resch и е пионер в много от технологиите на пазара за тесноформатен печат.

Пълното придобиване се извършва чрез повторно издаване на нови акции, което прави Ferdinand Rüesch това, което Heidelberg наричат „основен инвеститор“. Този ход има за цел да предостави на новата организация засилена капиталова структура за разработване на нови технологии и растеж в разширяващите се пазари и да позиционира Heidelberg в секторите за етикети и картон.

Времето за това придобиване е идеално, с оглед заявеното намерение на Heidelberg да представи по-късно тази година нова система за дигитален печат с помощта на технология на Fujifilm. При новото разпределение на акциите, 9% акционерен дял на Ferdinand Rüesch се разглежда като ключ за осигуряване на постоянна подкрепа за новата марка в сектор, който винаги е бил основен бизнес за Gallus.

Главният изпълнителен директор на Heidelberg, Gerold Linzbach, коментира: „Пълното придобиването на Gallus ще засили допълнително сътрудничеството на двете компании. Заедно, ние ще продължим да насърчаваме разработките в разрастващия се пазар за дигитално производство на етикети.“

Какъв ефект ще има това върху пазара за тясноформатни машини все още е неясно, но е симптоматично за рационализацията, която се провежда на други места по веригата за доставки за печат на опаковки, тъй като покупателните навици на потребителите се променят и марките отговорят на новите изисквания. Кой печели в тази ситуация често е трудно да се каже.

Ferdinand Rüesch
На снимката: Ferdinand Rüesch
Източник: narrowwebtech.com

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.