Heidelberg планира да навлезе на цифровия пазар

1792
Spread the love

Heidelberg потвърдиха, че преговарят с потенциални партньори, които ще им позволят да предложат цифрови преси в 170 страни. Очаква се сделката да се осъществи до края на годината.
„Искмаме да предлагаме машини, поддръжка и консумативи, в моментапреговаряме с няколко потенциални партньори, които имат атрактивнапродуктова гама и се интересуват от сътрудничество с Heidelberg“ казаизпълнителният директор Bernhard Schreier. „Дискусиите са в ход иискаме да вземем решение до края на годината”.

„Връзката ще засяга продажбите, сервизът и обслужващите звена и щедонесе много предимства и изгода на съюза.Имаме нужда само отподходящото продуктово портфолио”, допълни той. Партньорътможе да не е само един, целта на Heidelberg е да предлага кактомастиленоструйни, така и тонерни технологии на клиентите си.

„Трябва да открием кое съчетание е подходящо за клиентите ни“ добавиSchreier. Производителят ще се съсредуточи върху предлагане на пълнапродуктова гама от цифрови преси, не само машини от високия клас. Водещкритерий за избор е високото качество на печат.

„Мнозинството от клиентите ни, около 60-70%, вече са в цифровия сектор,но машините им са различни – от малки Konica Minolta до iGen или HPIndigo, или машини от по-висок клас. Но преобладаващата част от тях сеинтересуват от ниския клас машини.”, каза Schreier.“Ключовият елемент е, че цифровите преси ще произвждат добавенастойност, благодарение на Heidelberg през нашия работен процес, сервизии технологии”.

inline_281_https://printguide.info/images/2010-03-10.jpg

Източник: www.printweek.com
Текста написа: Мартин Новев

Биографична информация