Honda предлага на дилърите си персонализирано списание

1496
Spread the love

Компанията започна производството на персонализирана версия на списанието, предназначено за клиентите на компанията, Dream.
Дилъритена Honda във Великобританияще имат възможност да включват съдържание,съобразено с нуждите на собствените имклиенти. Dream предлагана всяко представителство възможностда избере само съдържанието на секцияот четири или шест страници в изданието.Осем представителя са се включили впилотния проект. Те избират изображенияи публикуват собствени встъпителнидуми и местни новини чрез уеб интерфейс.

Представителитеимат възможност и да избират и местнаверсия на рекламата на последнатакорица. Първият персонализиран брой надвадесет страничното издание е отпечатанв 14 000 тираж на рециклирана хартия и еразпространено през юли. Компаниятапланира да започне да го издава периодичноот следващата година.

Изпълнителниятдиректор по маркетинга на HondaLiz Bojarczuk каза: “Надявамесе да създадем маркетингов инструмент,който да предложи ново и уникалносъдържание на представителите ни, катонаред с това помогне за утвърждаванетона марката и даде повече информация наклиента, след като е напусналпредставителството – това наистина евълнуваща стъпка напред”.

inline_702_https://printguide.info/images/2010-08-31.jpg

Източник: /www.printweek.com
Текстанаписа: Мартин Новев

Биографична информация