J – Point вече притежава сертификат за качество EN ISO 9001:2000

1444
J – Point вече притежава сертификат за качество EN ISO 9001:2000

Печатница J – Point успешно внедри и прилага Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт EN ISO 9001:2000.

Обхватът на стандарта гарантира организация на работния процес, отговаряща на световните изисквания в бранша. На прага на членство в Европейския съюз, това е важна крачка към развитието на всяка компания.
Какви са по-важните ползи от внедряването на стандарта:

  • поддържане на постоянно качество на продукта и услугите, които J – Point предоставя на своите клиенти;
  • ясни и детайлни правила за работа на отделните звена в структурата на J – Point , управление и пълен контрол на връзките между тях;
  • стратегическо управление, насочено към непрекъснато подобрение на функционирането на компанията.

Източник: J – Point

Интернет портал за печатни технологии.