Warning: getimagesize(/images/03_KOG_StG_ThermalNewsPT.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/prepress/new.printguide.info/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306

Kodak добавя към портфолиото си нови еко пластини за печат на вестници

1099

С новите екологично съобразени дигитални пластини Kodak ThermalNews PT се постига намаляване на разходите

На световното изложение за вестници WAN-IFRA 2012 Kodak представи последната си разработка на пластини – Kodak ThermalNews PT. По този начин компанията продължава да бъде лидер в производството на екологично устойчиви пластини за печат на вестници.

kodakДигиталните пластини Kodak ThermalNews PT се използват без предварително изпичане и измиване, като по този начин се намалява разхода на вода и електрическа енергия. Пластините имат сходни технически характеристики, като тези на Kodak ThermalNews Gold. По този начин печатниците могат да намалят разходите си и вредното влияние върху околната среда, без да се намалява тиражоустойчивостта и качеството на печат. Също така, печатниците могат да запазят процесите за предварително изпичане и измиване, с цел постигане на още по-висока тиражоустойчивост – до 350,000 печатни удара. Печатниците за вестници имат още една причина да изберат термалната технология пред виолетовите пластини, които поради технологията им, винаги трябва да бъдат предварително изпичани.

 

 

 

Печатницата MZ Druckereigesellschaft mbH в Халле, Германия използват Kodak ThermalNews PT без предварително изпичане. Dirk Borrmann,технолог на печатното производство, споделя: „С пластините Kodak ThermalNews PT експонирането е много по-лесно, защото те позволяват да се елиминират стъпките на предварително изпичане и измиване. В същото време, разходите по производството са намалени и процесът става по-екологично съобразен. Причината е в редуцирането на използваната електрическа енергия и вода. След като използвахме повече от 140,000 пластини, ние се уверихме, че този продукт на Kodak превъзхожда всичко останало на пазара, най-вече защото липсва процеса за предварително изпичане.“

kodak

Качество и продуктивност

Дигиталните пластини Kodak ThermalNews PT осигуряват отлична разделителна способност – 36-микронен стохастичен растер. Това предоставя нови възможности за печат на вестници, като процеса на почистване и дългия живот на проявителя намаляват разходите за поддръжка и химия. Производството се оптимизира чрез по-бързо влизане в печат поради отпадане на необходимостта от достигане на пределна температура. Също така има възможност за спестяване на електрическа енергия, като се изключи проявителната машина, когато не е нужно да се ползва, защото технологичният процес може бързо да се задвижи, когато е необходимо да се експонират пластини. В допълнение, проявителната машина Kodak T-HDX е без модул за предварително изпичане, поради което заема по-малко пространство. Клиентите, които вече притежават проявителна машина, която изисква предварително изпичане, могат да изключат опцията за предварително изпичане и измиване, за да намалят разходите си и вредното влияние върху околната среда, без да се правят допълнителни инвестиции.

kodak

Компанията St. Galler Tagblatt AG, част от швейцарската медийна група NZZ, е избрала да използва пластини с предварително изпичане, с цел по-голяма тиражоустойчивост. „Ние все още работим с предварително изпичане, което означава че може да се справим с най-дългите ни тиражи само с един комплект от Kodak ThermalNews PT”, обяснява Hansjürg Stihl, началник отдел за производство на вестници. „Това е от решаващо значение, защото по този начин не е необходимо да експонираме втори комплект пластини и се предотвратява нуждата от ръчната им смяна.”

Екологично съобразено портфолио на пластините

Новата пластина се присъединява към другите пластини на Kodak за печат на вестници. Другата нова пластина на Kodak – Sonora News без проявяване дава възможност на печатниците напълно да елиминират процеса на проявяване, да намалят разходите и загубите чрез по-бързо влизане в тираж. Един от най-големите издатели на вестници в Бразилия – Zero Hora, инсталира наскоро CtP Kodak GenerationNews Platesetter и използва пластини Kodak Sonora News, което осигурява качество, продуктивност и намаляване на вредното въздействие върху околната среда. Индустриалният директор на Zero Hora,Péricles Cenço обяснява: „Ние вярваме, че CtP- решението на Kodak позволява процес без използването на химия , което е в съответствие с нашите ценности за устойчиво развитие, като всичко това не намалява продуктивността на печатницата.“

За печатниците на вестници, които са избрали виолетово CtP-оборудване, Kodak осигурява Kodak VioletNews Gold. Пластините се обработват с проявител Kodak 206PlatexLo, което позволява значително намаляване на потреблението на химия в сравнение с другите пластини за вестници на пазара.

„Тези нововъведения помагат на печатниците за вестници да повишат конкурентоспособността си чрез намаляване използването на химия, електрическа енергия и вода, за да съответстват с изискванията на пазара днес,” добавя Cullimore. „Това ще гарантира, че те ще останат начело на конкурентния пазар, повишавайки рентабилността си.“

Източник: ГЕД ООД

Интернет портал за печатни технологии.