Mondi преоткри Green range със слогана „As green as it gets“

1192

Mondi отново затвърди своята зелена гама Green range с нов слоган, който отразява последните постижения в налагането на 100% рециклирано производство.

„Слоганът „As green as it gets“ ознаменува възходът на Green rangе. Към днешна дата цялата продукция ня Mondi отговаря на изискванията на FSC  и е от изцяло рециклирани материали. Това показва устремът ни за оптимизация на процесите за производство, както и ефективността на суровините.“ – сподели Johannes Klumpp, директор реклама и продажби.

От създаването си през 2006г. продукцията от гамата Green range зададе изискванията, които катализираха опитите на компанията за по-зелено производство. Като доказателство за това са независимите сертификати за качеството на производството и множеството екологични мерки, взети през годините:

  • EU ecolabel (всички маркирани продукти  са проверени от независими инстанции за спазването на строги екологични и потребителски критерии и за тяхната годност).
  • Засаждат се около 32 милиона дървета на година.
  • Всички гори в Русия и Южна Африка, собственост на Mondi, имат FSC сертификат.
  • 25% от земите на компанията са отделени за консервация.
  • 93% от електричеството използвано от заводите се произвежда от собствени източници, а  57% от нуждите за гориво се добиват от възобновяеми ресурси.

Превод: Явор Ламбрев

Източник: mondigroup.com

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.