OSCAR пречиства замърсената вода от печатниците

1498

Системата за пречистване на вода е проектирана да работи изцяло автоматично.

Рано или късно еко нормите на ЕС към пречистването на отделяните при производството води скоро ще бъдат наложени и в България. Такива води отделят и печатниците, били те офсетови, флексо или сито. Фирма Евроинкс предлага на българския пазар решение в тази насока. Това е система за пречистване на отпадните води OSCAR.

OSCAR Системата за пречистване на вода

OSCAR отделя минимално количество твърди отпадъци, които след изсушаване могат да бъдат класифицирани като суровина за горене.

Технически характеристи можете да изтеглете тук: ИЗТЕГЛИ

Източник: Евроинкс

Интернет портал за печатни технологии.