PolyLaser – самозалепващо фолио за лазерни принтери

9608
Spread the love

Папирус представиха ново, оргинално синтетично самозалепващо фолио предназначено за лазерни принтери.
inline_862_https://printguide.info/images/logo_rpl.jpg

В повечето случайпредлаганите синтетични самозалепващифолия не могат да се печатат на лазернипринтери предвид високите темперетурикоито се развиват при тези технологии.

PolyLaserе новосъздаденвисоко-технологичен продукт произведенот Raflatac,Финландия и е предназначенза масовите лазерни широко-форматниили А4/А3 офис принтери. Може да се използвасъщо и за производство на малки илисредни тиражи етикети с термотрансференпечат.

PolyLaserе наличенв склада на Папирус на размери 43х61 см,бял мат и прозрачен, на пакети по 125листа.
Повечеинформация за продукта може да се получина телефон 02 9883818, а мостри и техническиспецификации от офиса на фирмата вСофия.

Папирус ООД
гр. София, Офис
ул. Христо Белчев № 35
Тел.: 02/ 980 05 74, 988 38 18, 981 33 11
факс: 02/ 980 05 73

Производствено-складова база – гара Искър
Тел.: 02/ 973 23 17, 0885/ 994 607
www.papyrus.bg

inline_335_https://printguide.info/images//logo-up_papirus.gif

Биографична информация