Presstek DI печатът изстрелва нагоре печалбата, твърди проучване

1610
Spread the love

Според Infotrends, независима агенция за проучване, печатните услуги на Presstek DI могат да запълнят пролуката в печалбата между тонер базирания и конвенционалния офсет печат.

Проучването разкрива, че 80 % от отговорилите посочват, че работата с DI пресите на Presstek, е увеличила бизнеса им, като е привлякла нови клиенти.
Според Presstek, ключовите моменти от отчета също показват, че привеждането във вид на готовност на една DI преса е по-бързо от това на конвенционалните машини и „златната среда” за DI печат е в порядъка на 500 до 20,000 довършени листа. Това прави DI печатните услуги много подходящи за попълване на празнините, съществуващи между тонер базираните и конвенционалните офсетни операции.
В същото време, проучването показа, че приходите на бизнеса на участниците в проучването от DI печат се очаква да достигнат 44 % от общия доход през следващите две години.
В допълнение, част от отговорилите с различни печатни технологии посочват, че Presstek DI пресите са по-печеливши от техните конвенционални офсетни и цифрови цветни тонер базирани устройства.
Кати Макскар, ръководител отдел Маркетинг в Presstek каза: „Участниците отчетоха, че обемите за DI преса и тонер базиран печат се повишават, докато тези на конвенционалния офсет печат клонят надолу.
С 80% от купувачите на печатни решения, изискващи четири цветни системи с 5,000 или по-малко импресии, клиентите на Presstek DI използват техните DI преси като инструменти за поддържане на растежа на бизнеса си чрез икономическа обоснована хватка и удовлетворяване нуждите и изискванията за по-високо качество и по-кратко време за подготовка.”- сподели още Кати Макскар.

Източник: printingtalk.com

Биографична информация