Print Imaging & Sign Expo

1865
Spread the love

На 05 – 08.10.2011 предстои десетото, юбилейно издание.
Следкато беше отложено миналата година,поради затрудненията, които изпитвахакомпаниите от печатната, фото и рекламнатаиндустрия, тази година в началото намесец октомври, в Интер Експо Център щепроведе 10-отоиздание на PRINT IMAGING & SIGN EXPO. Събитието се организираот АгенцияБулгарреклама в партньорство с Българскаасоциация на производителите нарекламно-информационни елементи (БАПРИЕ)и учредената тази година Българскаасоциация за съвременна графика и печат(БАСГП) .

Повреме на изложението ще се проведатсеминари, уъркшопове и арт изложби, аводещи чуждестранни и български компаниище представят новости, тенденции ипоследни технологии в сферата на дизайна,фотографията, печата, рекламата ивизуалните комуникации.

Наблюдавасе интерес към завръщане на фирмите врекламни изложения. Особено силно наPRINTIMAGING & SIGN EXPO ще бъдат представени фирмиза дигиталенпечат и производители на рекламно-информационниматериали. Сред участниците са:
АДКОМ,АКТИВ – КОМЕРС, АНДРЕА, АНОНС, БЕСТИМЕКС, ВИЗУАЛ, ВИСКОМ БГ,ГРАФИКА МС, ДЖУСИТА- ДЕС, ИМЕЛ ДИЗАЙН, ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИПРЕДПРИЯТИЯ, КАНТЕК, ЛАНГРИ, ЛЕДШОП,МАКСОФТ НЕТ, МИКРО АСУ, МИРАЖ ГРУП, НЕОНА, НЕОН БГ, НЕОН –ЕК, ПАРТНЕРС,РЕКЛАМНА КЪЩА ХЕЕЛ, РАКОМС – 2, РДС, РЕ-ВЕРК, ФАКТОР, ФАРКО,ФОТО БРАВО, ФОТОДЖЕТ и др., фирми от Германия,Гърция,Русия, Турция.

Десетотоюбилейно издание на Print Imaging&Sign Expo щебъде официално открито от г-н Люк Стигман– Президент на Европейската федерацияна производителите на светлинни реклами/ESF/. В дните на изложбата ще се състоиГодишна среща на УС на Федерацията, накоято ще присъстват председателите нанад 17 Европейски асоциации за производствона светлинни реклами. На срещата ще бъдедискутирана и актуалната тема захармонизиране на нормативната база встраните членки на ЕС, касаещо разрешениетои правата за инсталиране и монтаж нарекламно-информационни елементи.

Работно време наизложбата за посетители.
05 – 07 октомври – от 10.00 – 18.00 ч.
08 октомври – от 10.00 – 16.00 ч.

Изложители и посетителипаркират безплатно в двора на Интер Експо Център.

Кликнететук още сега,за да посетите страницата на PRINTIMAGING & SIGN EXPO.

inline_641_https://printguide.info/images/Baner_495x343px.jpg

Биографична информация