PrintCity организира нов семинар

1468
PrintCity организира нов семинар

В рамките на своята разширена високо компетентна семинарна програма за 2007 година PrintCity организира в сряда, 6 юни 2007 г. в Пловдив, България, семинар на тема: „Тенденции, иновации и добавена стойност при печата”.

Този пръв по рода си семинар на PrintCity ще се проведе по време на изложението Принтком, най-голямото и важно събитие за печатарската и медийната промишленост в България. Семинарът се провежда в рамките от Балканския форум на печатарските съюзи.

Фирмите-членове на PrintCity ще представят най-новото в областта на световната печатарска и медийна промишленост в следните направления:

  • Тенденции и новости при печата и издателската дейност
  • Добавена стойност при печата на илюстрации и опаковки и при издателската дейност
  • Световният пазар на хартия и добавена стойност при хартиите
Дата на провеждане: сряда, 6 юни 2007 г.
Продължителност: от 14:00 до 18:00 часа
Регистрация от 13:30 часа
Място на провеждане: Зала „Пресклуб” на Международен панаир Пловдив

Този род семинари на PrintCity осигуряват по специфични потребителски направления информация за съвременното развитие на промишлеността. Освен това те спомагат за установяване на тясно взаимодействие между производители и клиенти, като разкриват нови бизнес възможности.

Тези семинари предоставят ценна информация за влиянието на използваните машини и материали върху ефективността на листовия и ролния офсетов печат.

По време на семинара в Пловдив членовете на PrintCity MAN Roland и UPM подробно ще информират присъстващите за своя опита на световния пазар. Освен това ще предложат на ръководителите на български печатници и издателства своето кnow-how и съответни консултации за осигуряване на оптимални практически решения.

На участниците в семинара ще бъде предоставена богата програма с информация в значими области от печатарската и медийната промишленост, като ще бъдат фокусирани и важни технически и икономически аспекти.

Г-н Йозеф Аумилер от MAN Roland, който е и член на Консултативния съвет на PrintCity, отбелязва: „Членовете на PrintCity разработват съвместно студии и проекти за осигуряване на висока компетентност, които се представят на печатници и издателства от цял свят. Този род семинари на PrintCity предоставят целево обединените познания и опит на нашите членове на съответните пазари и на специалистите, които се нуждаят от такава информация – в конкретния случай на бързо растящия и много активен български пазар. Високо компетентните семинари представляват чудесен инструмент за глобална съвместна дейност и за обмен на ценна информация.

В подготовката за изложението drupa 2008 планираме през настоящата година повече такива семинари. На тях PrintCity ще представи подробно съответните тенденции за развитие на печатарския и медийния пазар, както и най-новите теми от цялостния спектър на илюстрационния печат, печата на опаковки и на издателската дейност.”

Участие в семинара може да заявите до 28 май 2007 г. при:
Г-н Румен Трифонов, Главен секретар, Съюз на печатарската индустрия в България
Тел : 02 – 975 2388
Email : trifonov@printunion-bg.org

За информация и контакт с PrintCity:
Mirjana Nikolić, Manager Fairs & Events, PrintCity
Email: mirjana.nikolic@printcity.de
Tel: + 49 821 24654 11
Fax:  + 49 821 24654 50

Информация за PrintCity

Новини и информация за PrintCity ще намерите в интернет на адрес: www.printcity.de

PrintCity представлява стратегически алианс, който обединява експерти от независими фирми на печатарската промишленост по цял свят.

Членовете работят съвместно и партньорски в цялостния производствен поток – от предпечатните, през печатните и до довършителните процеси, в областта на печата на опаковки, илюстрационна продукция и на издателския сектор.

Членовете на PrintCity представят съвместно практически решения, използвайки комплектни съвместими системи с цел демонстрация на възможностите на съвременната печатарска индустрия.

PrintCity е създаден като дългосрочен алианс през 1998 г. Днес в него членуват фирми от 180 държави, които имат общ оборот от над 30 млрд. евро и общо 160 хиляди работещи.

За контакт:
David Stamp: david.stamp@printcity.de 
тел: + 44 15242 76425; мобилен: + 49 172 1010 929

Интернет портал за печатни технологии.