Printguide.info – превърнахме уеб сайта за предпечат в портал за печатни технологии.

2211
Printguide.info – превърнахме уеб сайта за предпечат в портал за печатни технологии.
Spread the love

Старият www.prepressbg.com,който стартира като уеб сайт за предпечат, е вече портал запечатни технологии www.printguide.info.
Проекът, започнал като уеб сайт за полезни материали за предпечат набългарски език, се превърна в сериозен проект, обединяващвсичкисфери на печатната индустрия. Новото име и дизайн са завършекът нашестгодишния ни упорит труд да помогнем на печатната ни индустрия давлезе в Интернет.

Основните ни проекти www.prepressbg.com и www.polygraphy.infoсе обединяват чрез идентичен лого и графичен дизайн. Скоро към тях щесе присъедини и електронна система www.bgoferta.com.По този начин обединяваме всичките си проекти и услуги като портал запечатни комуникации, който може да предложи пълен набор от уеб услуги вполза на всички участници в печатния ни бранш.

За да не звучим твърде самонадеяно, ще разкажем повече за пътя, койтоизвървяхме от обединението на шепа хора, търсещи нещо на български вИнтернет до сериозен проект, който предлага пълен набор от уеб услуги,подпомагащи представянето на бизнеса на всяка фирма от бранша вИнтернет среда. Очаквайте публикациите в корпоративния ни блог www.prepressbg.wordpress.com.

Преди
inline_585_http://prepressbg.com/images/prepressbg_preview21.jpg
 
Сега
inline_357_http://prepressbg.com/images/logo-normal1.gif

Биографична информация