Printguide.info – превърнахме уеб сайта за предпечат в портал за печатни технологии.

2362
Printguide.info – превърнахме уеб сайта за предпечат в портал за печатни технологии.

Старият www.prepressbg.com, който стартира като уеб сайт за предпечат, е вече портал за печатни технологии www.printguide.info.

Проекът, започнал като уеб сайт за полезни материали за предпечат на български език, се превърна в сериозен проект, обединяващ всички сфери на печатната индустрия. Новото име и дизайн са завършекът на шестгодишния ни упорит труд да помогнем на печатната ни индустрия да влезе в Интернет.

Основните ни проекти www.prepressbg.com и www.polygraphy.info се обединяват чрез идентичен лого и графичен дизайн. Скоро към тях ще се присъедини и електронна система www.bgoferta.com. По този начин обединяваме всичките си проекти и услуги като портал за печатни комуникации, който може да предложи пълен набор от уеб услуги в полза на всички участници в печатния ни бранш.

За да не звучим твърде самонадеяно, ще разкажем повече за пътя, който извървяхме от обединението на шепа хора, търсещи нещо на български в Интернет до сериозен проект, който предлага пълен набор от уеб услуги, подпомагащи представянето на бизнеса на всяка фирма от бранша в Интернет среда. Очаквайте публикациите в корпоративния ни блог www.prepressbg.wordpress.com.

Преди

 
Сега

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.