Ricoh обявиха съкращаване на 10 000 работни места, за да увеличат печалбата

1270
Spread the love

Цената на акциите на японската компания се повишиха, след излизането на новината за съкращенията. Програмата ще намали работната сила с почти 10 % и ще бъде осъществена през следващите три години до март 2014.
inline_27_https://printguide.info/images/29-05-2011.jpgПродажбитена Ricohнамаляха през последните няколко години.Причината за това е във високия курс найената и проблемите, причинени отземетресението в Япония през март. Целтана този ход е оперативната печалба санарасне до 8.8%, след спада й до 3.3% презминалата година.

Маркетингдиректора на Ricoh за Великобритания ChasMoloney коментира, че действията по съществоса „ускоряване на плановете, коитоимахме така или иначе”, породено отзаради земетресението и икономическатаситуация. „Част от нашата стратегия еда се преориентираме към бизнес, базиранна услугите”, допълни той. 15 000 работницище бъдат пренасочени към бизнес сегментис добавена стойност, сред които епроизводствения печат. Moloney допълни, чеRicoh остават „отдадени на производственияпечат. Все още търсим начин даускоримплановете си и да станем номер едно всектора.”

Земетресениетои цунамито, които опустошиха североизточнотокрайбрежие на Япония, нанесоха сериознищети на бизнеса. Ricoh очакват те да имструват 9,4 милиарда йени (81 милионаевро), въпреки че Moloney каза, че политикатана компанията за разпределяне надоставките по цял свят я прави гъвкава.

Източник:printweek.com
Текста написа:Мартин Новев

Биографична информация