VoidSilver – защитено сребърно самозалепващо фолио

3835
Spread the love

Папирус представиха ново сребърно полиестерно самозалепващо фолио предназначено за отпечатване на секюрити етикети и стикери.
inline_565_https://printguide.info/images/VoidSilver.png

VoidSilverе фолио с висок клас назащита, коетопри опит за сваляне или отлепване сесаморазпада.

inline_993_https://printguide.info/images/logo_rpl.jpg

VoidSilver eвисоко-технологиченпродукт на Raflatac,Финландия и е предназначенза производство на етикети, стикери идруги информационни полиграфическипродукти за които се изисква по високастепен на защита.
Подходящое за всички видове листов печат.

VoidSilverеналичен в склада на Папирус на размери700х1000 мм, на пакети по 100листа.

Повече информацияза продукта може да се получи на телефон02 9883818, а мостри и технически спесификацииот офиса на фирмата в София.

Папирус ООД
гр. София, Офис
ул. Христо Белчев № 35
www.papyrus.bg

inline_335_https://printguide.info/images//logo-up_papirus.gif

Биографична информация