Как се отрази пандемията от COVID-19 на печатния бизнес в България?

1289
Как се отрази пандемията от COVID-19 на печатния бизнес в България?

Тази анкета е нашият начин да обобщим промените, които настъпиха в различните сфери на печата – офсетов, дигитален, сито-, флексопечат, текстил, външна и вътрешна реклама. Зададохме няколко въпроса на български доставчици на печатно оборудване и материали, които работят в различни сфери в бранша.

Работата им с международните компании, чиито продукти предлагат, и всекидневният им контакт с рекламните производители им дават по-обхватен поглед върху пазара и турбулентните промени през цялата 2020 г. Вижте какво споделиха с нас.

Анкетата е част от печатното издание Dotbrain 3.0, което се разпространява безплатно.

 

Анкета Dotbrain 2021

 

Как според Вас се отрази пандемията от COVID-19 на печатния бранш?

Денка Гаджева: Бързо разрастващата се пандемия оказа влияние върху всички сектори на икономиката, в това число и върху печатния бранш. Всички бяхме изправени пред трудни ситуации, за излизането от които трябваше да се вземат бързи и нестандартни решения. Ритмичността на доставките, както и планирането на заявките бяха невъзможни.

Дори и световноизвестни производители в бранша имаха затруднения в спазването на сроковете. За Тотем Груп обаче това беше възможност да увеличи износа си към съседни страни благодарение на бърза логистика и добри складови наличности.

Георги Пейчев: В средносрочен план не се отрази особено добре. През първата вълна имаше доста сектори, които пострадаха, но имаше и такива, които спечелиха много. Особено печатници за етикети в ХВИ и транспорта. Впоследствие всички усетиха полъха на пандемията и това определено повлия зле на бизнеса. Задържани бяха нови проекти, инвестиции и програми за разрастване. Надявам се да сме си научили урока от това събитие и да го преодолеем с внимателни и премерени действия.

Иван Шарков: Пандемията в комбинация с общата несигурност и паника логично се отразиха негативно на всички отрасли. Някои сектори на печатния бранш буквално въртяха на празни обороти, докато при други имаше драстичен ръст в производството. Освен в опаковъчния бранш изненадващ ръст забелязахме и в два други сегмента – дигиталния печат на книги в къси тиражи (с над 20%) и производството на решения за интериорен дизайн. Явно хората, прекарвайки повече време вкъщи, осъзнаха, че сами могат да направят дома си по-уютно и приятно място, основно с do it yourself продукти (тапети, фотопана, картини), а и да прочетат повече книги. Именно в тези два сектора реализирахме и продажби на производствено оборудване за дигитален печат.

Юлиян Шамлиев: Спадове виждаме в реклами, промоционални изделия и текстилния сектор. Секторите опаковки и етикети са със сравнително постоянни поръчки.

Мариела Миткова: Евентуални негативни последствия от пандемията е възможно да има в резултат на пренасочени разходи от фирмите и намалено потребление. Самата изолация, отдалечената работа и новите условия предполагат ограничено използване на определени продукти.
Предполагаме, че по-иновативните и адаптивни компании, насочени към дигитални услуги, ще успеят да се справят със ситуацията по-успешно.

Христо Петров: Трудно е да се даде еднозначен отговор, валиден за целия бранш. Според мен даде възможности за развитие на бизнеса с опаковките, етикетите и книгите. Просто тези, които са свръхзадлъжнели или не могат да контролират целия си производствен процес от началото до края, изпитват сериозни затруднения. Тези, които не са инвестирали в нови машини последните 20 години, имат проблеми с бързината и капацитета на изпълнение на поръчките си.

Георги Капашиков: Силно ограничаване на обема на производство на клиенти от някои сектори в полиграфията – печат на рекламни материали и частично намаление при печат на периодика. Времено затваряне на някои печатници, част от които след отварянето не успяха да възстановят напълно производствата си. Сравнително подобна е картината и в печатния бранш в Румъния.

Иван Стайков: Всички доставчици, с които работим, потвърждават наблюденията ни в България. Браншът като цяло има спад, който в Европа е около 20% осреднено, докато повечето печатници на опаковки и етикети са или на същото ниво, или имат ръст. В България и още няколко източноевропейски държави се вижда по-голям среден спад от средния за Европа.

Как се отрази пандемията на Вашия бизнес?

Денка Гаджева: И при нас, в Тотем Груп, ситуацията е разнопосочна. Имаме в пъти увеличение на продажбите на оборудване и мастила за печат за хранително-вкусовата промишленост, както и за домашен текстил, докато в същото време се наблюдава спад в търсенето на рекламен текстил за печат. Поради тази причина увеличихме портфолиото си с платове за спортни облекла и интериор, които освен на българския пазар изнасяме и в страни като Румъния, Словения, Хърватия и Сърбия. Като доставчик на оборудване за дигитален печат успешно приключихме и сме в процес на изпълнение по няколко договора за финансиране чрез европрограми, което ни помага да затвърдим позициите си на пазара.

Георги Пейчев: За нас годината е преходна, чисто организационно. В различните сегменти, в които функционираме, развитието е различно. Виждаме потенциал в опаковъчната индустрия, където представляваме разнообразни и много качествени доставчици. Имахме добро развитие при фолиата за топъл и студен печат и не толкова добри резултати при графичните хартии.

Иван Шарков: Благодарение на взаимното доверие с нашите клиенти Саванто успя да реализира значителен ръст и през тази година. Не постигнахме планираните резултати, но съм доволен, че предвид ситуацията съумяхме да отговорим на очакванията на клиентите ни, което доведе и до увеличение в оборота.

Юлиян Шамлиев: Успяхме да задържим нива, близки спрямо предходната година. Въпросът е какво предстои.

Мариела Миткова: Преди самото начало на пандемията започнахме два проекта, които реализирахме изцяло през 2020 г. – единият отдалечено, защото е извън България, а другият отдалечено с 1-2 седмици работа на място. Ние и наши потенциални клиенти очаквахме отваряне на европрограми за иновации и дигитализация на бизнеса, по които да започнем работа, но те не стартираха. Средствата за тези програми бяха пренасочени.

Христо Петров: Графотрейд предлага решения за нови и употребявани машини. Типът клиенти са съвсем различни и тази диверсификация дава възможност да функционира фирмата. Звучи елементарно, но в действителност фактът, че всяка изминала година намалява реалната конкуренция в моята област, е показателен за това колко е трудно да се отговори на желанията на клиентите. Аз се съсредоточих само върху клиенти, с които мога да комуникирам адекватно. Търся партньорски отношения и взаимно уважение.

Георги Капашиков: Силно намалени поръчки, същевремено съпроводено и с намаляване на тиражите на поръчките. Това резонира и в намаление на обема на продажбите, особено през месеците на първото затваряне на държавата.

Иван Стайков: Ние сме доставчици за печатния бранш и като пряко свързан с него при нас могат да се наблюдават същите ефекти. Имахме няколко много добри успехи в печатници за опаковки, но цялостното портфолио има спадове в повечето пера.

Как се отрази пандемията на Вашите клиенти?

Денка Гаджева: Пандемията доведе до бързи и нетрадиционни трансформации в бранша. Част от компаниите след първоначалното стъписване преориентираха дейността си и успяха да намерят ниши за реализация, като се възползваха от затруднените доставки от Китай към Европа. Такива фирми работеха на сменен режим на работа, бързо взеха решение за закупуване на ново оборудване, за да увеличат капацитетите си.

За други обаче кризата и несигурността оказаха своето влияние в негативен аспект. Някои от тях преминаха временно на непълно работно време за служителите си, изключително са предпазливи или напълно са стопирали инвестициите си и изпитват затруднения в разплащането с доставчиците.

Георги Пейчев: По отношение на клиентите и партньорите, с които работим, според нас тенденцията е същата. Ние така или иначе сме зависими едни от други, защото сме в един бранш.

Иван Шарков: За съжаление част от клиентите ни, с фокус върху рекламните/промо материали, отчетоха огромен спад. Някои от тях успяха да насочат производството си към търсени продукти, докато при други негативният ефект от пандемията ще е по-дългосрочен.

Юлиян Шамлиев: Определено има спад. Вероятно ще има още сътресения, но колко ще са големи никой не знае. Основно пазарът ни е зависим от поръчки извън страната.

Ако спадът на западните пазари е голям, тук ще е изключително трудно. Ние нямаме критична маса, за да разчитаме на вътрешно потребление.

Мариела Миткова: Общото усещане за несигурност е навсякъде и това е обяснимо. Но тази несигурност е и пречка за много от компаниите да продължават да се развиват.

За много предприятия европейските програми са единствената възможност за внедряване на иновативни и високотехнологични решения. Затова очакванията към 2021 г. са още по-големи в момента.

Христо Петров: Има малки и средни печатници, които преустановиха своята дейност и им помогнах да продадат машините си, което е сравнително труден процес. Друг тип клиенти са тези, които инвестират в повече добавена стойност на продуктите си и търсят нови технологии.

Георги Капашиков: Чувствителен спад на печата на рекламни материали. Съществен спад и при печат на периодика. Спад, макар и в по-малка степен, в печата на твърда опаковка. Лек подем през месеците октомври, ноември и донякъде декември на 2020 г., свързан основно с печата на календари.

Иван Стайков: Изключително зависи в каква вертикала оперират, някои печатници на опаковки и етикети видяха голям ръст, други имаха потенциал за такъв, но не успяха да го реализират заради сложността на обстановката и липсата на добро ниво на автоматизация и централизация на процесите. Като цяло комерсиалният печат беше изправен пред големи трудности както откъм обеми, така и откъм паричен поток. Дигиталните печатници може би бяха и продължават да са сред най-засегнатите, защото са пряко свързани с дейности, които остават перманентно афектирани от противоепидемичните мерки.

Какво е Вашето очакване за 2021 година?

Денка Гаджева: Смятам, че няма да има промяна за бранша в първите шест месеца от 2021. Мисля, че ни чакат трудни месеци, което вече започна да се усеща. Финансовата стабилност и доброто планиране ще са от изключително значение. Ние като компания, занимаваща се с доставката на оборудване за дигитален печат и съпътстващите ги материали и консумативи, залагаме на конкурентните ни предимства като бърз и качествен сервиз, постоянни складови наличности, както и нови продукти, които ни дават възможност да сме по-гъвкави и конкурентни. Вярваме, че тази стратегия ще ни донесе стабилност и ще ни направи предпочитан партньор.

Георги Пейчев: Не очаквам големи промени в първото полугодие на 2021. Надявам се втората половина на годината да усетим движение към възстановяване на нивата на работа отпреди пандемията. Много от печатниците в България работят с чуждестранни клиенти и зависят от решенията на други правителства за справяне с пандемията. Мисля че след старта на ваксинацията ще се възобновят стари проекти и ще се повиши моралът и оптимизмът на потребителите като цяло. От това несъмнено ще последва и стартът на възстановяване и на нашия бранш. Освен това, имаме известно разширение по договорите ни с най-големите доставчици, което показва че ни се доверяват. Това е мотивиращо и ни дава увереност, че ще имаме една по-добра година.

Иван Шарков: С голяма доза оптимизъм и с малко повече мъдрост навлизаме в 2021 г., поставяйки си амбициозни цели. Очакваме тенденциите, поведението и нагласата на крайните потребители да се запазят и именно тези пазари ще са нашият фокус през тази година.

Юлиян Шамлиев: Надявам се да рестартира и да е по-успешна от текущата.

Мариела Миткова: Очакваме 2021 г. да бъде предизвикателна година, наследила несигурността от 2020 г., но с надежда за развитие. Компаниите, които ще съумеят да се мобилизират и въпреки трудностите да инвестират в оптимизация на производството и бизнес процесите си, ще излязат печеливши от настоящата ситуация. Именно в такива ситуации фокусът върху собствените ни организация и дейност трябва да бъде най-голям. Сега е моментът всеки да подреди собствената си “къщичка” така, както иска тя да посрещне годините занапред.

Христо Петров: Очаквам развитие на всички печатници, които работят за западните пазари, както и на тези, профилирали се в определени ниши. Всички авторитетни прогнози са за спад на БВП през 2020 около 5%, което не е съществено. Всяка криза просто прочиства от неуспешни бизнес модели. Критично важно за оцеляването на печатниците е да са оборудвани със сравнително нови машини. Бизнес реалността, в която живеем, изисква от нас да се адаптираме бързо.

Георги Капашиков: При аналогични затваряния на държавата, както бе през 2020 г., горепосочените тенденции ще се повторят, и то в пълен обем. Към гореизложеното трябва да се добави и системно забавяне на доставките ни от Западна Европа. Двете основни причини за това са работата с намален персонал и удължено време на транспорт от Западна Европа до София.

Иван Стайков: Нашата прогноза е умерена и ние като цяло винаги се насочваме към това да направим най-доброто с това, което имаме. Очакваме много повече проекти за софтуер, автоматизация на производството и подобни инвестиции.

Анкетата е част от печатното издание Dotbrain 3.0, което се разпространява безплатно.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.