Шести брой на Опаковки и печат за 2020 година

63
Шести брой на Опаковки и печат за 2020 година

В новия брой ще прочетете статии за управление на цветовете, за възможностите на офсета и флексопечата. Какви са новите възможности за приложение на стъклото в опаковките. Ще прочетете как антибактериалните иновации достигат до печатната индустрия и др. Вижте корицата и съдържанието тук.

Корица Опаковки и печат

Интернет портал за печатни технологии.