Експертна прогноза на Smithers за развитието на печата в следващите 10 години

1629
Експертна прогноза на Smithers за развитието на печата в следващите 10 години

Smithers направиха задълбочено техническо изследване, което оценява потенциала на пазара на печатните технологии в следващите 10 години и над 20 нововъведения, които ще му повлияят до 2031 година.

Пазарът на глобално ниво се оценява на 760,6 милиарда долара, но ситуацията в него е коренно променена заради Covid-19. Ще се появят нови бизнес модели, но ще се променят и условията за съществуващите.

 

прогнози печатна индустрия

 

В своето изследване „10-годишна прогноза за пробивните технологии в печата“ (Ten-Year Forecast of Disruptive Technologies in Print), Smithers оценява пазарния потенциал на 23 иновации при печатните технологии до 2031 г. Той включва както новостите, оборудването, така и интеграцията на най-общи технологии, и концепцията Индустрия 4.0 в следващото десетилетие. Специалистите от Smithers анализират технологиите според индивидуалния потенциал, цената на внедряването, съществуващите пазарни и технически бариери, както и съвременните доставчици на технологии. Тенденциите са разделени на няколко основни теми:

  • Иновации в печатните процеси – включват внедряването на нови мастиленоструйни системи с висок вискозитет на мастилата, което ще позволи печат върху нови материали. Има потенциал и за офсетов мастиленоструен печат, при който изображението се пренася на междинен носител за изсушаване преди да се нанесе върху субстрата. Комерсиализация на технология като HP LEPx, която ще повиши скоростта на тонерния печат, а при аналоговите технологии по-високата степен на автоматизация ще донесе по-голяма ефективност на флексопечата;
  • От гледна точка на пазара – основният мотив ще бъде развитието на цифрови системи за печат върху опаковки (велпапе, картон, гъвкави пластмаси), както и интегрирани цифрови довършителни работи. Други възможности при опаковките ще бъде по-широкото прилагане на мастиленоструен печат върху готови опаковки и предмети;
  • Перспектива от страна на материали и химия – печатните машини ще трябва да поддържат висококачествен печат на ново поколение хартии и картони, биополимери и пластмаси. Производителите на мастила работят над промяна на състава на мастилата в посока използването на устойчиви натурални и екологични компоненти;
  • По отношение на работния процес – основните възможности ще дойдат от по-широка автоматизация и дигитализация на търговски и опаковъчни работни потоци за печат. Това ще доведе до по-широко използване на иновации в роботизирана обработка и инсталации на първото поколение на кооперативни системи работник-робот или „коботи“;
  • Ще бъдат внедрени специфични софтуерни продукти с елементи на изкуствен интелект (AI) с пряко приложение при дизайна, предпечатна подготовка и довършителните процеси;
  • Повишената цифровизацията на печата ще бъде засилена заради по-широкото въвеждане на 5G свързаност, а до края на десетилетието и 6G мрежи. Друго стимулиращо постижение, което може да бъде внедрено е търговско приложение на облачни квантови изчислителни мощности;
  • Платформите за добавена реалност (AR) също ще намерят приложение в сферите на B2B и B2C. Това включва по-добра и по-отзивчива техническа и сервизна услуга от производителите на оборудване и материали, както и нови възможности за печат на потребителите в областта на образованието и рекламата.

Пълният доклад на Smithers се предлага на цена € 5250.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.