Интелигентна печатна индустрия и преход към кръгова икономика – решенията на Адком

1256
Интелигентна печатна индустрия и преход към кръгова икономика – решенията на Адком

Интелигентната индустрия

В основата на интелигентната индустрия стои Индустрия 4.0 или технологичната трансформация на 21-ви век. Това е новата индустриална революция, която променя начина, по който функционират икономиката и обществата

Цифровизираното производство и повишаването на производствената автоматизация водят до широк спектър от промени в производствените процеси.

Достъпни са различни публикации по темата Индустрия 4.0 и Kръгова икономика.

Според Emerald „…технологиите на Индустрия 4.0, включително цифровизацията, наблюдението в реално време и възможностите за вземане на решения, играят значителна роля в прилагането на кръговата икономика.“

 

ИНТЕЛИГЕНТНАТА ИНДУСТРИЯ

 

Кръгова икономика

„Ако продължим да използваме ресурсите по начина, по който сме свикнали, към 2050 г. ще ни бъдат нужни ресурсите на три планети като Земята.“ – www.europarl.europa.eu

Ограничеността на суровините и промените в климата изискват преминаването от общество, което използва и хвърля, към общество с въглеродно неутрална, екологично устойчива, чиста от замърсители икономика. (2)

Кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъците. Той носи ползи за околната среда, икономиката и всички нас.

Концепцията за кръгова икономика се изгражда в противовес на традиционния линеен модел, при който се използват суровини, създават се неща от тях, те се консумират и остатъците се изхвърлят. Този модел разчита на големи количества евтини и достъпни материали и източници на енергия.

 

Кръгова икономика

 

Процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“

Отворена за кандидатстване до 03.10.2023 г.

Допустими са разходи за:

  • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване
  • Придобиване на специализиран софтуер за производствения процес

За въвеждане на НОВИ ТЕХНОЛОГИИ  за следните кръгови модели в предприятията:

  • Намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии
  • Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба
  • Използване на ресурси с биологичен произход
  • Подобряване на стандартите за екологосъобразност
  • Подобряване на енергийната ефективност на продуктите

 

Повече за процедурата

Решенията на Адком

Повече от 32 години Адком прецизира и надгражда тяхното продуктово портфолио, за да предложи на клиенти си решения от водещи компании, покривайки задания от входен до производствен клас.
Адком е официален партньор за България на повече от 20 доказани производители на оборудване. Голяма част от компаниите, които представя на нашия пазар са силно ангажирани с темата устойчиво производство и кръгова икономика.

„Всичко това ни позволява на компанията да предложим цялостни технологични решения, допълване и надграждане на съществуващи, които да обезпечат въвеждането на кръгови модели в предприятията.“ – Васил Василев, собственик Адком

Решенията, които предлага Адком могат да се обособят в следните направления:

Дигитален листов печат

Печат на книги

XEROX е компания, която многократно, в световен мащаб е цитирана, като пример за внедряване на устойчивост с редица признания, награди и сертификати.
Вж.: „XEROX: Устойчивото производство и потребление“

Широкоформатен печат

AGFA, MUTOH, SINGRACER

Вж. „Предоставяне на унифицирани цветове и качество на печат с мастиленоструйните принтери Jeti Tauro H3300UHS LED на Agfa“

Директен печат на сувенири

Лазерно гравиране

​MUTOH

Вж. „Високо производителен принтер за директен печат на предмети – Mutoh XpertJet_1462UF“

Печат и сублимация на текстил

Директен печат на тениски и апликация с термотрансферно фолио

MUTOH,  HOMER, IMPRESSION TECHNOLOGY, PIGMENTINC

Производството на платове и облекла изисква много суровини и вода, като по-малко от 1% от дрехите се рециклират.
Вижте статия „3 от причините за ускоряващото се преминаване към дигитален текстилен печат“, която засяга темата кръговата икономика в текстилната индустрия.

 

ПЕЧАТ И СУБЛИМАЦИЯ НА ТЕКСТИЛ

 

Проектиране и производство на опаковки, стелажи, POS дисплеи…
Управление на цвета
Индустриални решения
Специализиран софтуер
Довършително offline/inline операции

За повече информация се свържете с Адком:

гр. София
Ул. „Майор Първан Тошев“ № 18-20
Тел.: 02/ 81 81 081
Тел.: 0888 831 690
www.adcom.bg
sales@adcom.bg

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.