Прогноза за ръст на пазара на дигитален печат върху текстил

460
Прогноза за ръст на пазара на дигитален печат върху текстил

Според доклад на Research Allied Market, който е озаглавен „Европейски пазар на дигиталния печат върху текстил по субстрати, видове мастила и приложение:  Глобални възможности и прогноза за индустрията 2020-2030“, се очаква съществен ръст за периода.

В доклада е посочено, че през 2020 година пазарът на дигиталния печат върху текстил е оценен на 0.75 милиарда американски долара и се очаква той да достигне 2.95 милиарда долара през 2030 година. Според прогнозата се очаква годишен ръст (CAGR) от 14.8 % за периода  2021-2030 година.

 

доклад печат текстил

 

Нарастването на търсенето на устойчиви решения за опаковки и скока на търсенето на потребителски стоки, които са свързани най-вече с текстилната промишленост са основните фактори, които влияят на растежа на индустрията свързана с дигиталния печат върху текстил . Бързото развитие на електронната търговия и развитието на рекламната индустрия водят до нарастване на търсенето на принтери за печат на текстил. Посочва се, че печатът върху текстил и сега широко се използва при опаковките, етикетите, брандирането и др. Нарастват и модните тенденции в Европа, повлияни от смесване на влиянието на различни култури, като например Индия. Това също води до голям интерес към дигиталния печат върху текстил и развитието му.

Алтернативните технологии за опаковане и дигитализацията на икономиките на развитите и развиващите се страни по целия свят, както и нуждата от сериозна инвестиция в оборудване от друга страна затруднява развитието на дигиталния печат върху текстил.

Дигиталния печат върху текстил е еко, освен това се очаква той да намали количеството използване на енергия и въглеродния отпечатък. Посочените фактори дават основание за растеж на сегмента дигитален печат върху текстил през прогнозния период.

В доклада, пазарът на дигитален печат печат върху текстил в Европа е разделен на базата на субстрати (памук, коприна, полиестер и др.), вид на използваните мастила (реактивни, киселинни, дисперсионни, сублимационни, пигментни и др.), приложение на текстила (облекла, битови, технически текстил, и др.) и по държави.

 

доклад печат текстил

По държава са посочени данни от Германия, Франция, Великобритания, Испания, Италия, Турция, Русия, Полша, Швейцария, Швеция, Норвегия, Холандия, Гърция и останалата част от Европа. Най-големите търговски компании посочени в настоящия доклад са Texintel, Atpcolor, Kornit Digital, Konica Minolta, Mehler Texnologies Gmbh, Efi Reggiani, Dover Corporation, Epson, Atexco, Hollanders Printing Systems B.V.

В доклада са посочени и резултати и очаквания от влиянието на COVID-19 на индустрията в Европа, ограничения в мобилността, глобализация на индустрията, мерки на правителства и др.

Вижте още за самия доклад тук.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.