Стачката в UPM приключи

134
Стачката в UPM приключи

Профсъюзът на работниците в хартиената промишленост на Финландия и ръководството на UPM се разбраха и одобриха колективния трудов договор на няколко предприятия на компанията. Това са UPM Pulp, UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers, UPM Raflatac и UPM Biotuels.

Новият колективен договор ще е с продължителност четири години, като основната промяна е прозрачност при почасовото заплащане и това, че изчисляването му ще бъде съобразено с опита и резултатите на служителя. Всички предприятия са се споразумели и за допълнителна гъвкавост при организацията на смените и използването на работното време. Увеличението на заплатите е в съответствие с настоящите индустриални норми, а актуализация ще бъде обсъдена след две години.

Очаква се скорошно възобновяване на доставките на продукция.

 

завод за хартия

 

Интернет портал за печатни технологии.