„Търговец на годината“ за 2020 година е Коника Минолта България

256
„Търговец на годината“ за 2020 година е Коника Минолта България

Коника Минолта България официално получиха статуетка и грамота за „Търговец на годината“ за 2020 година.

Конкурсът се провежда и организира ежегодно от Съюза на печатарската индустрия в България.
Наградите се дават за постигнати значими резултати в областта на печатарската индустрия през цялата изминала година.

 

"Търговец на годината" за 2020 година

 

Критериите за избор на Търговец на годината са:

  • ръст на доставките;
  • изпълнение на договорените срокове;
  • високо ниво на сервизното обслужване;
  • навременно изплащане на заплати и създадени добри социални условия;
  • ефективни мерки за опазване на околната среда,наличие на ISO 14001.
  • активно участие в браншови, научни, международни и др.прояви на СПИБ.

 

Интернет портал за печатни технологии.