Денситометърът D 19 остава в производство

1974
Денситометърът D 19 остава в производство

Компанията X-Rite реши да остави в своята производствена линия един от най-популярните модели денситометри – D 19. След обединяването на компаниите X-Rite и GretagMacbeth, се смяташе, че денситометър D 19 постепенно ще бъде свален от производство, но стабилното търсене от страна на типографските предприятия мотивира X-Rite да продължи с разпространението на популярния модел.

Денситометъра D 19 се използва вече няколко години и се е доказал в трудни условия на експлоатация. След неговата модернизация в базовата комплектация са включени следните функции:

– измерване на оптическата плътност
– измерване на относителната площ на растерните елементи
– показател на цветопредаването (trapping)
– оценка на баланса
– и др.

Още няколко интересни функции, влизащи в базовата комплектация са функциите Auto Mode, All Density Difference и функцията Print characteristic line.

Първата функция – Auto Mode – автоматично определя характеристиката на измервания обект на контролната скала. Естествено прибора извежда данните на измервания обект на дисплей.

Функцията All Density Difference дава възможност за ръчно въвеждане в прибора на денсинометричните норми, които се използват за предприятието или даден тип производство. При измерването с денситометъра се определя плътността на цвета на тиража и се сравнява с въведените стойности. Това дават на потребителя съществуващата разлика, която е необходима за коригиране за достигане на нужните показатели.

Последната функция Print characteristic line позволява построяването на графика с градационна крива и извеждането на изображението от графиката на дисплей. Функцията е уникална и позволява при необходимост да се коректира в последствие цветоделянето на макета в предпечатното студио при повторен печат на тиража.

D 19 може да изпълнява и допълнителни функции за измерване (така наречената пълна версия):
– контраст на печата
– отклонение на цветовия тон/ахроматичност
– измерване на офсетовата печатна форма

Минималния срок за експлоатация на денситометъра е 7 години. Компанията X-Rite поддържа всички модели оборудване, пуснати и по-рано от този срок.

Източник: pechatnick.com

Интернет портал за печатни технологии.