Касетите на НР се произвеждат от преработена пластмаса

2324

Американската компания НР внедри технологично достижение, позволяващо използването на преработени пластмасови изделия за производство на нови мастиноструйни касети НР.

касетиПо тази нова технология вече са произведени над 200 милиона касети. През миналата година компанията НР използва над 2300 тона переработена пластмаса за производство на касети за мастилноструйни принтери, а през 2008 г. се планира да се увеличи обема двойно.

Иновационния процес, разработен от компанията, позволява използването на преработената пластмаса от различен произход и класа – от пластмасови бутилки за вода до високотехнологичните касети на НР. Общия обем на направените от преработени материали касети за НР може да достигне от 70% до 100% от цялата приложима пластмаса.

Използването на преработени продукти спестява енергия.

Източник: news.pechatnick.com

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.