Пазарът на широкоформатен печат през 2007 година.

2541
Spread the love

Годишният приход от хардуер, медии и мастила нараства. Статия от Лиз Сиепниевски Лоуг I.T. Strategies.

Пазарът на широкоформатен печат в световен мащаб е генерирал общи приходи от продажби на хардуер, мастила и медии на стойност 8,9 млрд. долара през 2006г., като очакваните резултати са да достигне 11.9 млрд. долара през 2011г. с годишна норма на растеж от 6%.

Пазарът става все по-конкурентноспособен с производството на нови продукти от категориите UV – за плосък и ролен печат, които се съревновават с продукти на водна и солвентна база.

Приходът от продажби на широкоформатни мастилено-струйни принтери се очаква да нарастне от 1.7 млрд. долара през 2006г. до 2.2 млрд. долара през 2011г. със среден годишен ръст от 6 %. Въпреки това, прогнозите са процентът от продажби на хардуер да се свие спрямо общият процент продажби през 2011г., заради увеличаващия се процент на медиите, поради по-голямото търсене на екзотични и скъпи медии като: канави, платове, хартии за репродукции, плоскости от най-различен вид и др.

Средно-годишният ръст от дохода на глобалния пазар на медии за широкоформатен печат ще се увеличи със 7% от 3.7 млрд. долара през 2006г. до 5.2 млрд.долара през 2011г. По отношение на цялостния пазарен приход (хардуер, медии и мастила), медиите ще нарастнат от 41% през 2006г. до 43% през 2011г. Това се дължи предимно на разрастващото се търсене на екзотични фолиа, платове, канави и др, както и на увеличаващата се база на инсталирания хардуер. Многообразието от предлагани мастилено-струйни принтери на водна, солвентна или UV база предразполага за нарастващ избор на видове медии като плат, дърво, метал, стъкло и всъщност почти всичко на което искате да се печата.

Обемът на пазара на мастила за широкоформатен печат ще се увеличи от 3.6 млрд. долара през 2006г. до 4.6 млрд. долара през 2011г. със среден годишен ръст от 5%. Като цяло годишните продажби на мастила ще намалеят, заради преминаването от по-скъпите мастила на водна база в такива на солвентна и UV база, които са в по-ниска ценова група.

Предвиждане за водещи фактори и тенденции през 2007 година при широкоформатния печат

Външни фактори
Широкоформатния дигитален пазар е подсектор на външната реклама. Основни дялове в нея заемат аналоговите и дигитални технологии за печат. Аналоговите технологии: офсет, флексо, сито и др. видове печат заемат около 70% от пазара, чийто годишни приходи са около 100 млрд. долара, като сито печата заема около половината пазарен дял. Дигиталните технологии (предимно мастилено-струйният печат), но включващи също така и електрофотографията, термо трансфера представляват около 30%.

Дигиталният пазар продължава да се разраства, като стопява процентния дял на аналоговите технологии (сито печата). Той предлага пъти по-добро качество на отпечатъка, в сравнение със сито печата при приложения като фотографски отпечатъци например.

Вътрешни фактори
Проучванията в интериорната реклама сочат за разрастване на пазарния дял при солвентния, UV и водно базираните сектори на широкоформатния дигитален печат. Професионалния сектор в областа на машини с мастила на водна база отслабва поради агресивното навлизане на солвентния секторr. Въпреки нарастването на произвежданите в Китай, Корея и Тайван широкоформатни принтери, основното нарастване е в самите региони, поради голямото търсене там,А в Европа и Америка нарастването е слаб, поради ниските параметри на които тези машини отговарят.

Интериорна реклама на водна база
Пазарът на водно базирания сектор за дигитален широкоформатен печат е разделен на 60 до 91 см и над 91 см ширина, но средно месечните печатни обеми продължават да намаляват, поради конкуренцията на бързоразвиващите се сектори на еко солвентнат и UV база, чийто приложения намират приложения както в интериорната, така и във външната реклама без нужда от ламиниране на отпечатъците.

Въпреки това, принт центровете работещи в областта на интериорната реклама продължават да купуват основно широкоформатни принтери с мастила на водна база. Основното им предимство пред солвентните принтери работещи с агресивни мастила е, че могат да се използват в затворени помещения без нужда от допълнителни вентилационни системи. Процентът на продажби на принтери с мастила на водна база в глобален мащаб бива „подържан“ и от фотографи и художници за отпечатъци на фотографии, художествени произведения и др.

Принтери на солвентна база от нисък клас
Машините от този клас се купуват предимно от клиенти, навлизащи в сферата на дигиталната печатна реклама. Те са един икономичен начин за стартиране на малък бизнес. I.T. проучванията сочат, че такъв тип принтери биват използвани за отпечатъци в интериорната и външната реклама и са основната причина за намаляването на дела на принтерите на водна база. Тази група принтери повлияха също и на принерите с агресивния солвент като позволиха работа и в офисни помещения.

Прогнизите за високия клас принтери работещи с мастила на агресивна солвентна база сочат за запазване на процента приход от продажби в глобален мащаб за периода до 2011г. Това се дължи най-вече на принтерите на UV база – особенно на ролните, тъй като предлагат по-благоприятна и екологосъобразна работна среда спрямо солвентните принтери.

Принтери на UV база
UV сектора на дигиталният печат, който навле на пазара преди няколко години, като в началото предлагаше принтери само за печат върху плоскости, се разрастна бързо до ролни и хибридни принтери. Хибридните UV принтери дават на принт-центровете гъвкавостта и възможността за печат върху плоски и ролни медии, както и бързо превключване от единия към другия вид. Проучванията предвиждат обемите от продажби на UV ролни и плоски принтери да започнат да конкурират машините от високия солвентен клас, както и сито печата. Също така като се спомена UV принтерите са много по-екллогични и безвредни за операторите, отколкото силния солвент, а и различните законодателства започват също да оказват натиск в посока ограничаване на силния солвент.

Общ размер на прихода от продажби по тип принтери

Секторът с машини работещи с мастила на водна база продължава да генерира сериозен обем от общите приходи при ширини на печат между 1.12 и 1.60 м. Принтери на еко-солвентна база продължават да са значителен генераторкупуват и ползват основно от по-малки принт-студия. Ръст в продажбите се забелязва и в UV сектора.

Прогнози за годишен доход от продажби през 2011г.

През 2006г. принтерите на водна база са реализирали пазарни приходи в размер на 44% от глобалният пазар на дигиталният печат, като през 2011г. това число се очаква да падне до 35%. Ръстът в продажбите на UV сектора се очаква да се увеличи от 903 млн. Долара през 2006г. до 2.7 млрд. долара през 2011г. със средно-годишен темп на растеж от 23%.

Мастилено-струйни принтери с мастила на водна основа: Приходи и Инсталирана база

Широкоформатните мастилено-струйни принтери с мастила на водна основа генерират общи приходи от хардуер, медии и мастила на стойност $3.9 милиарда през 2006 като се очаква до 2011 сумата постепенно да нарастне до $4.2 милиарда, с общ годишен темп на нарастване от 1%. През 2006, най-големият пазарен секртор на aqueous принтери е зает от професионални принтери над 36 инча, които генерират приходи от $2.8 милиарда през 2006, но се очаква да намалеят до $2.7 милиарда през 2011, като отражение на по-ниския среден обем на печат месечно впредизвикан от появата на конкуренция в лицето на солвентни принтери от нисък клас и flatbed мастилено-струйни принтери. Приходите в in-house сектора се очаква да нарастнат от $904 милиона през 2006 до $1.3 милиарда през 2011, с общ годишен темп на нарастване от 7%, тъй като все повече компании (например рекламни агенции) и учреждения като университети и болници закупуват широкоформатни мастилено-струйни принтери за вътрешна употреба за презентации и signage.

Солвентни принтери- Приходи и Инсталирана база

Солвентните принтери генерират общи приходи от хардуер, медии и мастила на стойност $4 милиарда през 2006 като се очаква до 2011 сумата постепенно да нарастне до $5.1 милиарда, с общ годишен темп на нарастване от 5%. Според предвижданията през този период най-големият дял приходи ще бъде от западни производители на принтери -както с мек солвент, така и силен солвент- с приходи от $3.3 милиарда през 2006, които се предвижда да нарастнат то $4.2 милиарда през 2011. В западния ОЕМ сектор (Original Equipment Manifacturer: Производител на оригинално оборудване) с най-високи приходи продължават да бъде класа на еко-солвентните принтери. Този сегмент се очаква да генерира печалби от $2.2 милиарда през 2006 до $2.9 милиарда през 2011, с общ годишен темп на нарастване от 6%. Западнияt ОЕМ сектор за агресивния солвент бавно нараства като отражение на засилващата се конкуренция UV принтери за плосък печат и за печат на ролни материали.

Общите приходи от произведени в Китай/Корея/Тайван солвентни принтери ще нарастнат от $750 милиона през 2006 до малко над $1 милиард през 2011. В тази област, най-големият сегмент са продажбите за износ с приходи от $464 милиона през 2006, нарастващи до $718 милиона през 2011, с общ годишен темп на нарастване от 9%. По-голямата част от тези производители не успяват да проникнат във вече изградените пазари в Севрна Америка и Европа и повечето им продажби са в Азия и развиващите се държави.

UV Мастилено-струйни принтери: Приходи

UV мастилено-струйните принтери генерират общи приходи от хардуер, медии и мастила на стойност $930 през 2006 като се очаква до 2011 сумата да нарастне до $2.7 милиарда, с общ годишен темп на нарастване от 23%. В прогнозите за тази година UV пазарът е сегментиран на плоскопечатни, включително хибридни и ролни UV мастилено-струйни принтери. UV мастилено-струйните принтерипредлагат подобрения в продуктивността в сравние със солвентните и мастилено-струйните принтери с мастила на водна основа.. I.T. Strategies допитванията до крайни потребители показват, че UV мастилено-струйните принтери, както плоскопечатни, така и ролни се купуват именно заради тези подобрения в продуктивността и новите възможности, които предлагат за копирни магазини от гледна точка на новите услуги и клиенти, които им осигуряват.
През разглеждания период, приходите от плоскопечатащи UV принтери се очаква да нарастнат от малко под $800 до малко над $2 милиарда. Приходите от ниския клас плоскопечатащи UV принтери се очаква да нарастне от $300 милиона през 2006 до около $1 милиард през 2011, с общ годишен ръст на приходите от 28%. Приходите от високия клас плоскопечатащи UV принтери нараства с общ годишен ръст на приходите от 15% и се очаква да нарастне от $494 милиона през 2001 до $1 милиард през 2011.Общите приходи от ролни UV мастилено-струйни се предвижда да нарастне от $135 милиона през до $600 милиона през 2011. По-голямата част от тези приходи идват от високия клас ролни UV мастилено-струйни принтери с ръст от $121 милиона през 2006 до $563 милиона през 2011, общ годишен ръст на приходите: 36%.

Хардуер според вида принтер: Приходи от хардуер

Хардуерните приходи от широкоформатни мастилено-струйни принтери се очаква да нарастнат от $1.7 милиарда през 2006 до $2.2 милиарда през 2011, с общ годишен ръст на приходите от 6%. През разглеждания от гледна точка на ръста на приходи от хардуер се очаква най-силно да се представят UV принтерите с промяна в приходите от $400 милиона през 2006 до $854 милиона през 2011, с общ годишен ръст на приходите 17% отразяващ предимствата, които те предоставят по отношение на продуктивността . Намаляващите приходи в сектора на широкоформатните мастилено-струйни принтери с мастила на водна основа са отражение на намаляващата цена на този род широкоформатни принтери. Трябва да се отбележи, че вътре в сектора на широкоформатни принтери с мастила на водна основа, се отбелязва лек ръст на приходите от хардуер в сектора за вътрешни приложения от $228 милиона през 2006 до $257 милиона през 2011, с общ годишен ръст на приходите от 2%.

Медии според вида принтер: Приходи от медии

Като цяло световни приходи от медии за широкоформатни принтери се очаква да нарастнат от $3.6 милиарда през 2006 до $4.6милиарда през 2011, с общ годишен ръст на приходите от 7%. Общите приходи от медии се влиаят от продължилия преход към по-скъпи медии като винил, текстил, платно, както и по-твърди медии като тези използвани в плоскопечатащите UV мастилено-струйни принтери.
Принтерите с мастила на водна основа съставят около 50% от общите приходи от медии през 2006, но се очаква да намалеят до 48% през 2011, вследствие на влиянието на ниския клас солвентни и плослопечатащи UV мастилено-струйни принтери.

Медии според вида принтер: Медии на Квадратен метър

Измерено в квадратни метри пазарът на широкоформатен печат е произвел 15.2 милиарда кв. Фута (1,4 милиарда кв.м) през 2006 и се предвижда да нарастне до 24.3 милиарда кв. фута (2,3 милиарда кв.м)до 2011, с общ годишен ръст на приходите от 10%. Солвентните принтери през 2006 генерират почти 11 милиарда квадратни фута (1 милиард кв.м)-над 70% от общата продукция-през 2006 и се очаква да нарастнат на 17.5 милиарда(1,6 милиарда кв.м) до 2011, общ годишен ръст на приходите: 10%.
Най-голям ръст в продукцията имат мастилено-струйните UV принтери, които се очаква да нарастнат с общ годишен ръст на приходите от 30%, т.е от 775 милиона квадратни фута (71 милиона кв.м) през in 2006 до почти 3 милиарда (278 милиона кв.м) през 2011.

Мастила според вида принтер: Приходи от мастила

През 2006 при широкоформатния мастилено-струен печат, приходите от мастила са $3.6 милиарда и се предвижда да нарастнат до a $4.6 милиарда до 2011, общ годишен ръст на приходите: 5%. Принтерите с мастила на водна основа имат най-големият дял от приходите през 2006, 54% ($1.9 милиарда) и въпреки че се очаква ръстът им да продължи и да достигнат $2.2 милиарда през 2011, общият пазарен дял ще падне на 48%, заради нарастващия интерес към солвентни мастила, особено от класа на ниския солвент, които ще нарастнат от $1.5 милиарда (42%) през 2006 до $2.0 billion (44.8%) през 2011, с общ годишен ръст на приходите от 6%. Приходите от мастила за UV мастилено-струйни принтери ще нарастнат от $152 милиона през 2006 до $435 милиона през 2011, с общ годишен ръст на приходите от 23%. Намалявашият общ процент на скъпите мастила на водна основа отразява промяната в пазара в полза на по-евтините солвентни и мастила фиксируеми с UV лампа (UV- curable)..

Мастила според вида принтер: Литри мастила

През 2006, широкоформатните мастилено-струйни принтери консумират 28 милиона литра мастило. Предвижда се те да се увеличат до 48 милиона литра през 2011, с общ годишен ръст на приходите – 11%. През разглеждания период, солвентните принтери се очаква да консумират най-много мастило, нараствайки от 21 милиона литра до 38 милиона литра. UV принтерите използват по-малко мастило от солвентните принтери при печат на едно и също изображение. При солвентните мастила почти 50% от мастилото се изпарява, а с UV-curable мастилата близо 100% са запазени, което означава, че за печат на един и същ образ са необходими по-малко литри UV-curable, отколкото солвентно мастило.

Liz Ziepniewski Logue е консултант към I.T. Strategies, специализиращ в нововъзникнали приложения на технологии за цветен дигитален печат. Тя проучва обстойно индутриалните пазари (опаковане, етикети, стенни покрития) , широкоформатните приложения (point-of-purchase, outdoor signage etc) и цветната електрография (desktop, workgroup, търговски, вертикални пазари и тн). Ziepniewski редовно участва в индустриални конференции и е зам. редактор на Spectrum publication. Тя често дава своя принос за публикации върху индустрията, където е повече от 5 години.

Източник: adcom.bg

Биографична информация