Предимствата на мониторите с портретна ориентация

2514

Доколко са приложими в предпечата мониторите, които могат да предложат освен лендскейп и портретна ориентация.

През последните няколко години и у нас се появиха монитори, които чисто физически могат да бъдат завъртяни на 90 градуса и да придобият портретна ориентация. Същевременно с това автоматично се ротира от лендскейп на портрет и това, което показва монитора. Помня, че първи поне в България, такива монитори представиха EIZO. Това бяха lcd дисплеи от най-високия клас на марката.

Когато се занимаваме с предпечатна подготовка монитор, който може да предложи портретна ориентация, наистина може да ни даде някои сериозни предимства. В по-голямата си част печатните издания имат портретна ориентация – вестници, листовки, каталози дипляни. Естествено има и такива, които са лендскейп или с т. нар. албумна ориентация, но в общия случай представляват по-малката част от печатната продукция. Това, което ни дават мониторите с вертикална или портретна ориентация е възможността да виждаме през цялото време, целият проект без необходимостта от скролиране или увеличаване или намаляване на определени части от него.

Мониторите с портретна ориентация не са идея от последните години, нито нещо революционно ново. Едни от първите компютърни системи използват именно монитори с вертикална ориентация. Де факто това се случва до момента, в който IBM започват производство на PC-та за масова употреба. От този момент нататък, лендскейп ориентацията на мониторите се превръща негласно в стандарт, превръщайки портретно ориентираните монитори в нещо далечно и чуждо за масовия потребител. Въпреки това, всеки работещ или занимаващ се с предпечатна подготовка, би оценил по достойнство предимствата, които може да предложи портретната ориентация на монитора. Особено такъв, който освен ленскейпната си стандартна ориентация и стандартен мащаб от 4:3, може да бъде завъртян на 90 градуса чисто физически като паралелно с това бъде променена и ориентацията на дисплея на монитора.

И за финал на това кратко изложение ще приложа цитат от ръководството за употреба на софтуер за управление на монитори с портретна ориентация на компанията Portret Display Inc.
“Тъй като съвсем малко документи са създадени с лендскейп ориентация, портретретната позволява по-добрата работа и управление на работната среда, позволявайки ни да виждаме и работим с по-голяма част от документите си без постоянната необходимост от скролиране.“

По материали от: desktoppub.about.com

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.